Samoa
Samoa
Samoa > Çalışma İzni > Bağımsız Çalışma İzni
Telefon

+90 212 970 02 88

info@yabancilar.org

Bağımsız çalışma izni, uluslararası işgücü politikalarına göre belirlenen ve profesyonellik gerektiren meslek mensuplarına verilebilen süreli çalışma izni çeşididir. Çalışma izninden muaf tutulanlar hariç olmak üzere, Türkiye’de 5 sene ikamet izni veya çalışma izni ile kalmış Samoa Vatandaşlarına bağımsız çalışma iznine başvuru hakkı tanınmıştır. Bu iznin verilmesinde kişinin eğitim seviyesi, iş tecrübesi, bilim ve teknoloji alanına katkıları, Türkiye’de bulunacağı çalışmalar veya yatırımının Türkiye ekonomisine katkısı ve istihdama etkisi, yabancı şirketin ortağı ise sermaye payı dikkate alınır.

Bağımsız çalışma iznine başvurulabilmesi için başvuracak Samoa Vatandaşının Türkiye’de en az 5 yıl boyunca ikamet etmesi aranır. Ayrıca bu kişinin Türkiye’de ne iş üzerine çalıştığına dair belgelerin de başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.

Bağımsız çalışma izni başvurusu yapılırken hem Türkiye’de çalışmak isteyen Samoa Vatandaşından çeşitli belgeler talep edilmektedir.

Bağımsız çalışma iznine başvuracak Samoa Vatandaşından talep edilen belgeler:

  1. En az 6 ay süreli ikamet izni belgesi
  2. Pasaport
  3. 1 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
  4. Diploma
  5. 5 yıl boyunca Türkiye’de ikamet ettiğine dair belge
  6. Türkiye’de faaliyette bulunmak istediği bilimsel, teknik veya mesleki eğitimini gösteren belgeler
  7. Mesleğin niteliğine göre talep edilecek diğer belgeler.
  8. Kişinin işveren olması halinde e-imza ve KEP adresi, işyerine ait güncel faaliyet belgesi, en son ortaklık ve sermaye yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, işyerinin son yılın kar ve zarar tablosu

Bağımsız çalışma izni başvurusu için gerekli şartlara uygunluğunuzu öğrenmek, başvuru ve uzman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.