Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti > Türk Vatandaşlığı > Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması
Telefon

+90 212 970 02 88

info@yabancilar.org

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Genel Hükümler nezdinde kazanmaları için gerekli bazı şartlara sahip olmalarının yanında bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. 

Ayrıca doğuştan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına diğer ülkelerden farklı olarak Türk Vatandaşlığını daha kolay yöntemlerle kazanma hakkı tanınmıştır. Doğum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk Vatandaşı olmak istedikleri takdirde bunu yazılı bir bildirim ile talep edebilirler. Ancak Türk Vatandaşlığını kazanabilmek için talep edilen evrakı hazırlamak zorundadırlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşının Türk Vatandaşlığına başvurması için gerekli belgeler:

 1. Başvuru formu
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. KKTC Vatandaşlığını doğum ile kazanmışsa, bu kazanma olgusunu gösteren resmi belge (Doğum belgesi gibi)
 4. Medeni Hal Belgesi
 5. Evli ise evlilik belgesi ile eş ve çocuklarını gösteren nüfus kayıt belgesi
 6. Boşanmış ise bunu kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 7. Başvuran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşının 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakını olması halinde bunların nüfus kayıt örneği

Doğum ile değil, ancak sonradan KKTC Vatandaşlığını kazanan kişilerin ise ayrı olarak bazı şartlara tabi olmaları hüküm altına alınmıştır. Aşağıda yazılanlar doğum ile KKTC Vatandaşlığını kazanan kişiler için geçerli değildir.

Sonradan olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşının sahip olması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarınca ergin sayılmak
 2. Ayırt etme gücüne sahip olmak
 3. Vatandaşlık başvurusu öncesi Türkiye’de 5 sene kesintisiz oturmak
 4. Türkiye’ye tamamen yerleşme niyetini göstermek (Örn; ev almak, iş kurmak, yatırım yapmak, çalışmak, evlenmek vs.)
 5. Genel sağlığı tehdit edecek bir hastalığa sahip olmamak
 6. İyi ahlak sahibi olmak, görgü kurallarını bilmek
 7. Yeterince Türkçe konuşabilmek
 8. Türkiye’de kalıp ailesine bakabilecek kadar gelir veya mesleğe sahip olmak
 9. Milli güvenlik açısından bir tehlike teşkil etmemek

Özel olarak düzenlenmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşının Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Vatandaşlık şartlarına uygunluğunuzu öğrenmek, başvuru ve uzman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.