Çekya
Çekya
Çekya > Türk Vatandaşlığı > Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması
Telefon

+90 212 970 02 88

info@yabancilar.org

Çekya Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Genel Hükümler nezdinde kazanmaları için gerekli bazı şartlara sahip olmasının yanında bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

Çekya Vatandaşının sahip olması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

 1. Çekya kanunlarınca ergin sayılmak
 2. Ayırt etme gücüne sahip olmak
 3. Vatandaşlık başvurusu öncesi Türkiye’de 5 sene kesintisiz oturmak
 4. Türkiye’ye tamamen yerleşme niyetini göstermek (Örn; ev almak, iş kurmak, yatırım yapmak, çalışmak, evlenmek vs.)
 5. Genel sağlığı tehdit edecek bir hastalığa sahip olmamak
 6. İyi ahlak sahibi olmak, görgü kurallarını bilmek
 7. Yeterince Türkçe konuşabilmek
 8. Türkiye’de kalıp ailesine bakabilecek kadar gelir veya mesleğe sahip olmak
 9. Milli güvenlik açısından bir tehlike teşkil etmemek

Türk Vatandaşlığına başvurmak için gerekli belgeler:

 1. Başvuru formu
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Çekya Pasaportu
 4. Çekya Kimliği
 5. Medeni Hal Belgesi
 6. Evli ise evlilik belgesi ile eş ve çocuklarını gösteren nüfus kayıt belgesi
 7. Boşanmış ise bunu kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 8. Başvuran Çekya Vatandaşının 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakını olması halinde bunların nüfus kayıt örneği
 9. Sağlık raporu
 10. Gelir veya meslek sahipliğine ilişkin belge
 11. Başvuru öncesi 5 sene Türkiye’de ikamet ettiğini gösterir belge 
 12. Vatandaşlık işlemleri sonuçlanana kadar yetecek ikamet izni belgesi
 13. Suç işlemiş ve mahkeme kararı kesinleşmişse bu kararın bir örneği
 14. Hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin dekont

Vatandaşlık şartlarına uygunluğunuzu öğrenmek, başvuru ve uzman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.