Afganistan
Afganistan
Afganistan > Çalışma İzni > Süreli Çalışma İzni
İstanbul

+90 212 970 02 88

info@yabancilar.org

Çalışma izninden muaf tutulanlar hariç olmak üzere talep edilen şartları sağlayan Afganistan Vatandaşları, Türkiye’de çalışmak istedikleri vakit çalışma izin belgeleri için çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. 

Süreli çalışma izni, kişinin belirli bir işyerinde ve belirli bir işte çalışması halinde verilmektedir. 

Türkiye’de ilk defa çalışacak Afganistan Vatandaşlarına süreli çalışma izni en çok 1 yıllık süre ile düzenlenmekte olup, aynı işveren ile çalışılmaya devam edildiği takdirde 2 ve daha sonrasında 3 yıla kadar da uzatılabilmektedir.  

Süreli çalışma izin başvurusu yapılırken hem Türkiye’de çalışmak isteyen Afganistan Vatandaşından hem de istihdam edildiği işverenden ayrı ayrı belgeler talep edilmektedir.

Çalışma iznine başvuracak Afganistan Vatandaşından talep edilen belgeler:

 1. En az 6 ay süreli ikamet izni belgesi
 2. Pasaport
 3. 1 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 4. Diploma
 5. Mesleğin niteliğine göre talep edilecek diğer belgeler.

Afganistan Vatandaşını istihdam edecek işverenden talep edilen belgeler:

 1. İşverene ait e-imza ve KEP adresi
 2. İş Sözleşmesi
 3. İşyerine ait güncel faaliyet belgesi
 4. İşyerine ait en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 5. İşyerine ait son yılın kar ve zarar tablosu
 6. Mesleğin niteliğine göre talep edilecek diğer belgeler.

Çalışma izni başvurusu için gerekli şartlara uygunluğunuzu öğrenmek, başvuru ve uzman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz