Türkiye'de Uzun Dönem İkamet İzni

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

Uzun dönem ikamet izni, kısa dönem ikamet izni ile birçok kez Türkiye’de kalmış olan yabancılara tanınan bir izin çeşididir. Yabancının kesintisiz olarak ikamet izni ile 8 yıl boyunca yasal olarak Türkiye’de kalmış olması halinde ilgili yabancıya uzun dönem ikamet izni tanınabilir. Ancak başkaca şartları da taşıması gerekmektedir.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİNE BAŞVURU ŞARTLARI

Uzun dönem ikamet iznine başvurabilmek için bazı şartlar aranmıştır. Bunlar;

 1. Yabancının, kesintisiz olarak en az 8 yıl ikamet izni ile Türkiye’de kalması
 2. İkamet izniyle kalan yabancı, 8 yılın son 3 yılında sosyal yardım almamış olması
 3. Yabancının kendisinin (varsa ailesinin) geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olması
 4. Yabancının geçerli sağlık sigortasına sahip olması
 5. Yabancının oturumunun kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturmaması
 6. Yabancının mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahibi veya insani ikamet izni sahibi olmaması

Uzun Dönem İkamet İzni Ne Haklar Sağlar?

Uzun dönem ikamet izni sahipleri Türk vatandaşları gibi bazı haklardan yararlanırlar. Ancak askerlik, seçme ve seçilme, kamu görevlisi olabilme ve araç ithal etme gibi hak ve yükümlülüklere sahip olamazlar. 

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURU BELGELERİ

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.) 
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Önceki ikamet izin belgelerinin fotokopileri
 9. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınan 8 yılın son 3 yılı içerisinde sosyal yardım almadığını gösteren belge aslı
 10. Adli Sicil Kaydı
 11. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren imzalı belge

Uzun Dönem İkamet İznim Reddedildi/İptal Edildi, Ne Yapmalıyım?

Bazı durumların vuku bulmasıyla uzun dönem ikamet izni başvurusu reddedilebilir, verildiyse iptal edilebilir. Bunların sebebi aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: 

 • Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunun tespit edilmesi
 • Yabancının, kesintisiz olarak 1 yıldan fazla süreyle Türkiye’de bulunmaması (Ancak sağlık sorunu, eğitim ve kendi ülkesinde zorunlu kamu hizmeti yapması durumları dikkate alınır.)

 

Bunlardan dolayı mağdur olmamanız için başvuru öncesinde bizi arayabilir, danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Buna ek olarak uzun dönem ikamet izninizin iptal edilmesi neticesinde tekrar başvurmanız ile ilgili olarak yardımlarımızdan faydalanabilirsiniz. Uygun fiyatlarımızdan yararlanarak uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunmak için bize ulaşın.