Türkiye'de Kısa Dönem İkamet İzni

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

Aşağıdaki maddeleri kalış amacı olarak belirtilen ve bunlara ilişkin belgeleri temin edecek olan yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir. Başvuru belgelerinin teslim edilmemesi halinde kısa dönem ikamet izni verilemez, verildiyse ve buna ilişkin bir usulsüzlük sonradan tespit edilirse iptal edilebilir, süresi biten ikamet izinleri uzatılamaz.

a. Bilimsel araştırma yapmak için gelmek isteyenler
b. Türkiye’de gayrimenkul sahibi olanlar
c. Ticari bağ veya iş kurma amacına sahip yabancılar
d. Hizmet içi eğitim programlarında yer alacaklar
e. Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme veya öğrenci değişim programları dolayısıyla eğitim ve bunun gibi amaçlarla gelecek olanlar
f. Turizm amacıyla kalmak isteyenler
g. Tedavi görecekler (Kamu sağlığına tehdit oluşturmamak şartı ile)
h. Adli veya idari makamların talep ve kararına bağlı olmak üzere Türkiye’de kalması gerekenler
i. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçecekler
j. Türkçe öğrenme kurslarına katılmak isteyenler
k. Kamu kurumları vasıtasıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
l. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden başlayarak 6 ay içerisinde müracaat edenler
m. Türkiye’de çalışmasa da Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar (taşınmaz alan, şirket kuranlar vs.) ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu
n. KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) vatandaşları

A. BAŞVURU BELGELERİ: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN GELMEK İSTEYENLER

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (kazı çalışması ve yüzey araştırması yapacaklar için)
 9. Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge

Not: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

B. BAŞVURU BELGELERİ: TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SAHİBİ OLANLAR

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (Tapu Senedi)

Not: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

C. BAŞVURU BELGELERİ: TİCARİ BAĞ VEYA İŞ KURMA AMACINA SAHİP YABANCILAR

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler [Gerekli görülmesi halinde kişi veya şirketlere ilişkin araştırma yapılarak destekleyici bilgi ve belge talep edilebilir (noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil gazetesi, noter onaylı imza sirküleri gibi)]

Not: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

D. BAŞVURU BELGELERİ: HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA YER ALACAKLAR

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Not: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

E. BAŞVURU BELGELERİ: TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞME VEYA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI DOLAYISIYLA EĞİTİM VE BUNUN GİBİ AMAÇLARLA GELECEK OLANLAR

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Not: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

F. BAŞVURU BELGELERİ: TURİZM AMACIYLA KALMAK İSTEYENLER

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

Not: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

G. BAŞVURU BELGELERİ: TEDAVİ GÖRECEKLER

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge (Tedavinin süresini göstermeli, başhekim ve bir hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalı)

Not: Hastalığın, kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımaması bir şarttır.

Not 2: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

H. BAŞVURU BELGELERİ: ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARIN TALEP VE KARARINA BAĞLI OLMAK ÜZERE TÜRKİYE’DE KALMASI GEREKENLER

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Adli makamların talebi halinde; adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)
 9. İdari makamların talebi halinde; İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı kaşeli/mühürlü belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)
 10. Adli makamların kararı halinde; Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)
 11. İdari makamların kararı halinde; İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

Not: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

I. BAŞVURU BELGELERİ: AİLE İKAMET İZNİNDEN KISA DÖNEM İKAMET İZNİNE GEÇECEKLER

Bazı hallerde aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçmenin şartları oluşur:

 • Aile ikamet izni ile 3 yıldır Türkiye’de kalan çocuğun 18 yaşına basması durumunda, bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir.
 • Türk vatandaşıyla evli yabancının boşanması durumunda, öncesinde en az 3 sene aile ikamet izniyle Türkiye’de kalan yabancı eşin bu izni kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir.
 • Destekleyicinin ölümü durumunda da bu kişiye bağlı aile ikamet izniyle Türkiye’de kalanlara 3 yıllık süreye bağlı kalınmaksızın kısa dönem ikamet izni verilebilir.

 

Bu durumlarda istenilecek belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı (fotokopisi başvuru belgelerine eklenir)
 9. Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler: Boşanma halinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı veya Destekleyicinin ölümü halinde ölüm belgesi

Not: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

J. BAŞVURU BELGELERİ: TÜRKÇE ÖĞRENME KURSLARINA KATILMAK İSTEYENLER

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Not: Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar için verilen ikamet izni en fazla 2 defa verilebilir.

K. BAŞVURU BELGELERİ: KAMU KURUMLARI VASITASIYLA TÜRKİYE’DE EĞİTİM, ARAŞTIRMA, STAJ VE KURSLARA KATILACAKLAR

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli)

Not: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

L. BAŞVURU BELGELERİ: TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYANLARDAN MEZUNİYET TARİHİNDEN BAŞLAYARAK 6 AY İÇERİSİNDE MÜRACAAT EDENLER

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Not: Kısa dönem ikamet izni, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 1 yıl süreli verilebilir.

M. BAŞVURU BELGELERİ: TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASA DA CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK KAPSAM VE TUTARDA YATIRIM YAPACAKLAR İLE BUNLARIN YABANCI EŞİ, KENDİSİNİN VE EŞİNİN ERGİN OLMAYAN VEYA BAĞIMLI YABANCI ÇOCUĞU

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi

Not: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 5'er yıllık sürelerle verilebilir.

N. BAŞVURU BELGELERİ: KKTC (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ) VATANDAŞLARI

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi

Not: Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla 5’er yıllık sürelerle verilebilir.

Kısa Dönem İkamet İznim Neden Reddedildi/İptal Edildi/Uzatılmadı?

Bazı durumların gerçekleşmesi ile kısa dönem izin başvurusu reddedilebilir, verildiyse iptal edilebilir veya uzatılabilir. Bunların sebebi aşağıdakilerden herhangi biri olabilir. Bunlardan dolayı mağdur olmamanız için bizi arayabilir, danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

 • Belgeler tam ve eksiksiz olmayabilir.
 • Türkiye’ye giriş yasağı veya sınır dışı etme kararı olabilir.
 • Kısa ikamet izninin amacı dışında kullanıldığı belirlenebilir.

 

Uygun fiyatlarımızdan yararlanarak ikamet izni başvurusunda bulunmak için bize ulaşın.