Türkiye'de İkamet İzninden Muaf Tutulan Kişiler

İKAMET İZNİNDEN MUAFİYET

İkamet izninden muaf tutulan, dolayısıyla ikamet izni almadan Türkiye’de ikamet edebilecek yabancılar aşağıdaki gibidir:

a. Vize süreleri veya vize muafiyet süreleri dikkate alınarak; vizeyle veya vizeden muaf bir şekilde Türkiye’ye gelen ve 90 güne kadar kalan yabancılar

b. Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar

c. Türkiye’de görev yapan diplomasi ve konsolosluk memurları

d. Türkiye’de görev yapan diploması ve konsolosluk memurlarının aileleri (Dışişleri Bakanlığına bildirilme koşuluyla)

e. Uluslararası kuruluşların Türkiye’de bulunan temsilciliklerinde çalışan ve yasal durumları sözleşmelerle belirlenmiş kişiler

f. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ikamet izninden muaf tutulanlar

g. Türk vatandaşlığını, seçme hakkının kullanılması neticesinde bırakıp Türk Vatandaşı statüsünden kendi istekleri ile çıkanlar

h. Uluslararası koruma başvurularının kaydı esnasında verilen; kimlik bilgilerini içeren, uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunu belirten, otuz gün geçerliliği haiz “kayıt belgesi” olanlar (Gündemde yer alan Sığınmacı Suriyelilerin statüsünde olduğu gibi)

i. Yukarıda belirtilmiş olan kayıt belgesi neticesinde mülakata giren ve mülakatı tamamlayan başvuru sahibine (ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine) uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik numarasını içeren 6 ay süreli geçerliliği haiz “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” sahipleri (Gündemde yer alan Sığınmacı Suriyelilerin statüsünde olduğu gibi)

j. Yabancı kimlik numarasını içeren ve üçer yıl süreyi haiz “Uluslararası Koruma Statüsü Kimlik Belgesi” verilen mülteci statüsündeki yabancılar

Not: c, d, e ve f bentlerinde belirlenen yabancılar, ikamet izninden muafiyet sağlayan durumları sona erse de Türkiye’de kalmaya devam etmek istiyorlarsa en geç 10 gün içerisinde ikamet izni almak zorundadırlar!

Not: Geçerli çalışma izni, ikamet izni yerine de geçmektedir.

Uygun fiyatlarımızdan yararlanarak ikamet izni başvurusunda bulunmak için bize ulaşın.