Türkiye'de Aile İkamet İzni

TÜRKİYE'DE AİLE İKAMET İZNİ

Kimler Aile İkamet İzni Alabilir?

Türk vatandaşları, Türk vatandaşı olarak doğup da çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler (ve bu kişiler ile birlikte işlem gören 18 yaşından küçük çocukları), ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar, mülteciler, ikincil koruma statüsü sahiplerinin [bu kişilere “Destekleyici” denmektedir];

 • Yabancı eşi,
 • Kendisinin veya eşinin 18 yaşından küçük yabancı çocuğu,
 • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğu

 

aile ikamet izni için başvuruda bulunabilir.

Aile ikamet izni, her defasında 3 yıl süreye kadar verilebilir.

Aile ikamet izni süresi, destekleyicinin ikamet izni süresini geçemeyecektir.

Birden fazla eş ile evlilik Türkiye’de kabul görmediği için sadece bir eşine aile ikamet izni verilebilir. Ancak, diğer eşlerinden olan 18 yaşından küçük çocuklarına aile ikamet izni talep edilebilir. Böyle bir durumda ortak velayete sahip anne veya babanın onayı aranır.

Aile ikamet izni ile çocuklar, 18 yaşına kadar ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkına sahip olurlar.

Not: Aile ikamet izninin kısa dönem ikamet iznine dönüştürülmesi:

18 yaşın aşılması durumunda, öncesinde 3 yıldır aile ikamet izni ile Türkiye’de kalanlar, bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir.

Boşanma durumunda, öncesinde en az 3 sene aile ikamet izniyle Türk vatandaşı ile evli olan yabancı eşin bu iznini kısa dönem ikamet iznine dönüştürmesi mümkündür.

Destekleyicinin ölümü durumunda da bu kişiye bağlı aile ikamet izniyle Türkiye’de kalanlara 3 yıllık süreye bağlı kalınmaksızın kısa dönem ikamet izni verilebilir.

Aile ikamet izninin kısa dönem ikamet iznine dönüştürülmesi ve başvuruda gereken belgeler sitemizde bulunan “Kısa Dönem İkamet İzni” konulu sayfada detaylı bir biçimde incelenmiştir.

Aile ikamet izni için hem başvurandan, hem de destekleyiciden bazı belgeler talep edilmektedir:

A. BAŞVURANIN KENDİSİNDEN BEKLENEN BAŞVURU BELGELERİ

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)

B. DESTEKLEYİCİDEN BEKLENEN BAŞVURU BELGELERİ

 1. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 2. Türk vatandaşı ise nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 3. Türk vatandaşı değil ise ikamet veya çalışma izni belgesinin aslı ve fotokopisi
 4. Kalınacak sürede yeterli maddi imkana sahip olduğuna dair onaylı, e-imzalı veya ıslak imzalı belge
 5. Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin onaylı fotokopisi
 7. Adli sicil kaydı
 8. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 9. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 10. Destekleyicinin 18 yaşından küçük çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu varsa ve ona oturma izni alacaksa; Anne veya baba yoksa muvafakat beyanı (ölmüş ise diğer eş ölüm belgesini getirmelidir), Boşanma durumunda çocuğun vesayet belgesi, Doğum belgesi
 11. Destekleyicinin eşinin 18 yaşından küçük çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu varsa ve ona oturma izni alacaksa; Anne veya baba yoksa muvafakat beyanı (ölmüş ise diğer eş ölüm belgesini getirmelidir), Boşanma durumunda çocuğun vesayet belgesi, Doğum belgesi, Evlilik cüzdanı (veya kanıtlayan belgenin) onaylı fotokopisi

DESTEKLEYİCİDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR

 1. Destekleyiciler aşağıdakilerden biri olabilir: 
  - Türk vatandaşları
  - Türk vatandaşı olarak doğup da çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler (ve bu kişiler ile birlikte işlem gören 18 yaşından küçük çocukları)
  - İkamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar
  - Mülteciler
  - İkincil koruma statüsü sahipleri
 2. Başvuru belgelerinin tam, eksiksiz ve doğru olması
 3. Aylık gelirin ailedeki kişi başına asgari ücretin 1/3’ünden az olmaması
 4. Sağlık sigortasının tüm aile fertlerini kapsaması
 5. Uygun barınma şartlarının olması
 6. Aile düzenine karşı suçlardan hüküm giymemiş olması
 7. Türkiye’de ikamet izniyle en az 1 yıl kalması
 8. Adres kayıt sisteminde kaydı bulunması

Not: Bu şartlar, mülteci ve ikincil koruma statü sahiplerinde aranmayabilir.

BAŞVURANDA BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR

 1. Destekleyici ile kaldığını ortaya koyması
 2. Eşi ise, evliliğinin sırf aile ikamet iznini almak için yapmamış olması
 3. Eşi ise, 18 yaşını doldurmuş olması
 4. Türkiye’ye girişi yasaklı olunmaması

Aile İkamet İznim Neden Reddedildi?

Bazı hallerde aile ikamet izni talepleri reddedilir, verilmişse iptal edilir veya süresi uzatılmayabilir. Bunların sebebi aşağıdakilerden herhangi biri olabilir. Bunlardan dolayı mağdur olmamanız için bize ulaşabilir, danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

 • Belgeler tam ve eksiksiz olmayabilir.
 • Destekleyici gelir gösterememiş olabilir.
 • Aile ikamet izni alma şartları ortadan kalkabilir, kısa dönem ikamet izni verilmesi şartları da oluşmayabilir.
 • Türkiye’ye giriş yasağı veya sınır dışı etme kararı olabilir.
 • Aile ikamet izninin aile ile ikamet amacı dışında kullanıldığı belirlenebilir.

 

Uygun fiyatlarımızdan yararlanarak aile ikamet izni başvurusunda bulunmak için bize ulaşın.