İnsani İkamet İzni ile İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

İNSANİ İKAMET İZNİ  İLE İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ

İNSANİ İKAMET İZNİ

Ülkemizce, bazı zorunlu hallerde yabancıların Türkiye’ye istisnai şekilde, diğer ikamet izinleri gibi şarta bağlı kalınmadan girişleri ve Türkiye’de kalışlarına verilen ikamet izni düzenlenmektedir. Bu zorunlu haller sınırlı sayıda olup, aşağıdaki gibidir:

 • Çocuğun yüksek yararının söz konusu olması
 • Her ne kadar Türkiye’den sınır dışı edilme veya giriş yasağı kararı alınmış olsa da çıkış yaptırılamayan veya Türkiye’den ayrılmaları uygun veya mümkün görünmeyen yabancılar
 • Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezası ve işkence gibi insanlık dışı muamele göreceği sabit yabancı
 • Ciddi sağlık sorunu, ileri yaş, hamilelik nedeniyle seyahati riskli olanlar
 • Ölümcül hastalıklar için tedavisi devam ederken sınır dışı edileceği ülkede tedavi göremeyecek yabancılar
 • İnsan ticareti mağdurları
 • Tedavi sonlanana kadar psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları
 • Sınır dışı edilme kararına karşı yargı yollarına başvuran yabancılar
 • Kabul edilmemiş ikamet izni başvurusu ile ilgili yargı yollarına başvuran yabancılar
 • Geri çekilmiş sayılan ikamet izni başvurusu ile ilgili yargı yollarına başvuran yabancılar
 • Ülkeyi ilgilendiren önemli ve acil nedenlerden dolayı Türkiye’de kalması gereken yabancılar
 • Olağanüstü durumlarda

 

Bu nedenlerden birinin oluşması halinde insani ikamet izni 1’er yıllık sürelerle verilebilir. Zorunlu hal ortadan kalktığında insani ikamet izni iptal edilir. İkamet izni alan yabancıların ayrıca adres kayıt sistemine kayıt yaptırması aranır. 

İnsani İkamet İzninin Uzatılmasına İlişkin Belgeler

 1. İkamet izni başvuru formu (yabancı veya yasal temsilci tarafından imzalanmalı)
 2. Pasaport (yoksa zorunlu tutulmamaktadır)
 3. 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalı)
 4. Aile Belgesi
 5. Adli Sicil Kaydı
 6. Vatandaşı olduğu ülkenin yeminli tercüme edilmiş kimlik fotokopisi
 7. Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi

İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ

Ülkemizce, insan ticareti mağduru olduğu veya kuvvetli şüphesi ile mağdur olabilecek yabancılara insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmektedir. Bu sayede Türkiye’de istisnai bir şekilde, diğer ikamet izinleri gibi şarta bağlı kalınmadan kalmalarına izin verilir. 

İnsan ticareti mağduru ikamet izni 30 gün için verilir ve bazı şartlarda uzatılabilir.

İnsan ticareti mağdurunun güvenliği, sağlığı veya özel durumu dolayısıyla en fazla 6’şar aylık sürelerle uzatılabilir. Toplam süre 3 yılı geçemez. 

İnsan ticaret mağdurunun faillerle bağ kurması durumunda ikamet izni iptal edilir.