Türkiye'de Çalışma İzninin Uzatılması

ÇALIŞMA İZNİNİN UZATILMASI

Türkiye’ye geçerli ve hukuka uygun bir çalışma izni ile gelen ve çalışan yabancıların çalışma izin süreleri bazı şartların sağlanması ile uzatılabilir.

Çalışma İzninin Uzatılması İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Çalışma izninin bitmesine 2 ay kala çalışma izninin süresinin uzatılması için hazırlanan evrak ile başvuru yapılmalıdır. Zira çalışma izninin süresi bittikten sonra süre uzatım başvurusu kabul edilmez.

Başka Bir İşverenin Yanında Çalışmak Mümkün müdür?

Normal şartlarda çalışma izninin uzatılması için aynı işverenin yanında çalışma şartı aranmaktadır. Yabancının aynı işveren yanında çalışması halinde ilk uzatma başvurusu neticesinde en çok 2 sene, sonraki uzatma başvurularında ise en çok 3 sene süresince çalışma izni verilebilir.

Farklı bir işveren ile çalışma halinde ise uzatma başvuruları çalışma iznine ilk kez başvuruluyormuş gibi değerlendirilir. Dolayısıyla, ilk defa çalışma iznine başvuru yapılıyormuş gibi belgeler hazırlanmalıdır.

Çalışma İzni Süresinin Uzatımı İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Çalışma izni bitmek üzere olan yabancının izin süresini uzatabilmesi için uzatmaya ilişkin hem işveren hem yabancı tarafından bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler hazırlanır ve başvuru yapılırken yardım alınması çalışma izninin hiçbir sorun çıkmadan alınabilmesi açısından daha sağlıklı olacaktır. Tüm çalışma izni süresinin uzatılma başvuruları için yabancilar.org ‘un iletişim bölümünden veya +90 212 970 02 88 numaralı telefonundan bize ulaşabilirsiniz.

Gerekli belgeler aşağıdaki şekilde olup, hem işveren hem de yabancı tarafından ayrı ayrı hazırlanması gerekmektedir:

A. Yabancıdan İstenilen Belgeler

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan ikamet tezkeresi (Çalışma izin süresini kapsamalıdır.)
 2. Önceki çalışma izin belgesi ile bunun üst yazısı
 3. Pasaport fotokopisi (Arapça, Çince, Vietnamca, Korece, Rusça gibi Latin harfi olmayan pasaportların yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi veya noter tarafından onaylanması gerekmektedir.)
 4. Mühendis veya mimarlık alanında çalışan yabancının TMMOB’dan (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) aldığı geçici üyelik belgesi
 5. MEB’e (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı özel öğretim kurumlarında çalışan yabancının işinde değişiklik olması halinde MEB’den alınan mesleki yeterlilik belgesi (Ön İzin Belgesi)

B. Yabancı İşçi İstihdam Edecek İşveren Tarafından İstenilen Belgeler

 1. İşveren veya işveren vekili adına alınmış elektronik imza ve KEP adresi
 2. İşyerine ait vergi borcu olmadığına ilişkin evrak
 3. İşyerine ait SGK borcu olmadığına ilişkin belge
 4. SGK tarafından alınmış işyeri ve çalışan yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerini gösteren kayıtlar
 5. İşyerinin en son sermaye ve ortaklık detaylarının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 6. İşyerine ait güncel faaliyet belgesi
 7. İşyerine ait son yıla ait mali müşavir onaylı bilanço ve gelir tablosu

Uygun fiyatlarımızdan yararlanarak çalışma izni süresinin uzatılması için gereken belgeleri hazırlamak ve uzatım başvurusu hizmetleri için bize ulaşın.