Türkiye'de Çalışma İzni Türleri

ÇALIŞMA İZNİ TÜRLERİ

1.SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

Süreli Çalışma İzni Nedir?

Süreli Çalışma İzni, Türkiye'ye çalışmak için gelen yabancıların ilk başvurusunda en çok 1 yıl süre için verilen çalışma izni türüdür. İlk defa alınmak üzere çalışma izni başvurusu kabul edilen yabancıya iş veya hizmet sözleşmesi süresini aşmayacak biçimde en çok 1 yıl boyunca çalışma izni verilebilir. Süreli çalışma izni, yabancının belirli bir meslek dalında ve belirli bir işyeri veya işletme bünyesinde çalışması amacıyla verilebilir.

Süreli Çalışma İzni Uzatılabilir mi?

1 yıllık süreli çalışma izni, uzatma başvurusu ile bazı şartlar dahilinde uzatılabilir. Yabancı, uzatma başvurusu kabul olur ve yabancının aynı işverene bağlı olarak çalışacağı sabit olursa süreli çalışma izni en çok 2 yıla kadar uzatılabilir. Yukarıda bahsi geçen 3 yıllık çalışmanın sonunda ise aynı meslekte olmak koşuluyla başka bir işverenin yanında çalışabilir. Bu durumda süreli çalışma izni en çok 3 yıla kadar uzatılabilecektir.

Türkiye’ye Çalışmaya Geliyorum, Eşim ve Çocuklarım İçin Ne Yapmalıyım?

Türkiye’de çalışacak yabancının eş ve 18 yaşından küçük çocuklarına da süreli çalışma izni başvurusunda bulunulabilir. Ancak bu başvuru öncesinde eş ve çocukların çalışmaya gelen yabancı ile en az 5 yıl boyunca hukuka uygun bir şekilde ve kesintisiz ikamet etmesi gerekmektedir. Bu ikamet şartı, emniyet makamlarından alınan bir belge ile ispatlanabilir ve başvuruda talep edilir.

2. SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

Süresiz Çalışma İzni Nedir? Nasıl Alınır?

Süresiz çalışma izni, izni alan yabancıya Türkiye’de süresiz olarak çalışma hakkı tanır. Süresiz çalışma izni, belirli şartların gerçekleşmesi neticesiyle belirli bir işyeri, meslek veya coğrafi bölge ile sınırlandırılmaksızın verilebilir.

Türkiye’de kesintisiz en az 8 sene ikamet izni ile veya çalışma izni ile kalmış yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Bu 8 senelik ikamet şartının kanıtlanması emniyet makamlarından alınacak belge ile mümkün olabilmektedir. Bu belge de başvuru esnasında talep edilmektedir.

Süresiz çalışma izni sahipleri Türk vatandaşları gibi bazı haklardan yararlanırlar. Ancak askerlik, seçme ve seçilme, kamu görevlisi olabilme ve araç ithal etme gibi hak ve yükümlülüklere sahip olamazlar.

3. BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

Bağımsız Çalışma İzni Nedir?

Bağımsız çalışma izni, profesyonellik gerektiren meslek mensuplarına verilebilmektedir. Bağımsız çalışma izni uluslararası işgücü politikasına göre belirlenmektedir. Buna göre; yabancının eğitim seviyesi, iş tecrübesi, bilim ve teknoloji alanına katkıları, Türkiye’de bulunacağı çalışmalar veya yatırımının ülkemiz ekonomisine katkısı ve istihdama etkisi, yabancı şirketin ortağı ise sermaye payı dikkate alınır.

Bağımsız çalışma izni, süreli olarak verilmektedir.

Bağımsız Çalışma İzni İçin Özel Belgeler Gerekiyor mu?

  1. Bağımsız çalışma izni alınabilmesi için öncelikle yabancının Türkiye’de en az 5 sene boyunca kesintisiz bir şekilde hukuka uygun olarak ikamet etmiş olması aranmaktadır. Bu ikamet süresini gösterir belge emniyet makamlarından alınarak başvuruda ibraz edilmelidir.
  2. Yabancının Türkiye’de faaliyette bulunmak istediği bilimsel, teknik veya mesleki eğitimini gösteren belgeler başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
  3. Başvuru esnasında bağımsız çalışma izni başvurusunda bulunacak yabancıdan mesleği ile ilgili olarak mesleklerini icra ettiklerine ilişkin belge talep edilmektedir.

4. TURKUAZ KART

Turkuaz Kart Nedir? Turkuaz Kart Kimlere Verilir?

Turkuaz Kart, henüz uygulamada bulunmamakta, ancak ilgili çalışmaların devam ettiği bir izin çeşididir.

Turkuaz Kart da bağımsız çalışma izni gibi uluslararası işgücü politikasına göre belirlenmektedir. Turkuaz Kart başvurusu yapılırken yabancının eğitim seviyesi, iş tecrübesi, bilim ve teknoloji alanına katkıları, Türkiye’de bulunacağı çalışmalar veya yatırımının ülkemiz ekonomisine katkısı ve istihdama etkisi, yabancı şirketin ortağı ise sermaye payı dikkate alınır.

Akademik alanda uluslararası alanda tanınmış faaliyetleri olanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide Türkiye tarafından stratejik görülen bir alanda tanınanlar veya ihracat, işe alım ya da yatırım düzeyi olarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak (veya sağlayacağı düşünülen) yabancılar “nitelikli yabancı” olarak değerlendirilirler. Bu sayede Turkuaz Kart başvuruları değerlendirilebilir.

Turkuaz Kart Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Turkuaz Karta geçici koruma sağlanan yabancılar başvuramayacaklardır.

Turkuaz Kart verildikten sonraki ilk 3 yıl geçiş süresi olarak kabul edilir. Bu 3 yıllık geçiş süresi içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin belge talep edebilir. 3 yıllık geçiş süresi sona ermeden 180 gün öncesine kadar geçiş süresi ibaresinin kaldırılması için başvuru yapılmalıdır.

Turkuaz Kartın Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

Turkuaz Kart ile başvuru esnasında getirilecek ek belgeler ile yabancının eş ve 18 yaşından küçük çocuklarına da ikamet izni yerine geçen belge verilir.

Turkuaz Kart ile yabancı, süresiz çalışma izni ile sağlanan haklardan yararlanır. Dolayısıyla, Turkuaz Kart sahipleri Türk vatandaşları gibi bazı haklardan yararlanırlar. Ancak askerlik, seçme ve seçilme, kamu görevlisi olabilme ve araç ithal etme gibi hak ve yükümlülüklere sahip olamazlar.

NOT: Çalışma İzin Başvurularında Gereken Belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlarımızdan yararlanarak çalışma izni için gereken belgeleri hazırlamak ve çalışma iznine başvuru hizmetleri için bize ulaşın.