İstisnai Çalışma İzini Alabilecek Kişiler

ÇALIŞMA İZNİNİN İSTİSNAİ HALLERDE ALINMASI

Bazı hallerde Türkiye’de çalışma amacıyla gelen yabancılar, uluslararası anlaşmalar gereği süre şartlarına bağımlı kalmaksızın istisnai olarak çalışma izinleri alabilir. Başvurular Dışişleri Bakanlığı’na yapılır. Aşağıda, istisnaen çalışma izinleri alabilen yabancılar sıralanmıştır:

a. Türk Vatandaşı ile Evli Olan Yabancılar: Türk Vatandaşı ile evli olup da evlilik birliği içerisinde yaşamakta olan yabancıların çalışma izin başvurularında ikamete ilişkin süreye bakılmamaktadır. Evlilik birliğinin gerçek bir aile niteliğinde olmaması halinde çalışma izin belgesi iptal edilebilir.

b. Yerleşmiş Sayılan Yabancılar: En az 3 yıl bir Türk Vatandaşı ile evli kalıp boşanmış yabancılara, Türkiye’de hukuka uygun bir biçimde yerleşik bulundukları takdirde istisnaen çalışma izni düzenlenebilir. Ancak başvuru esnasında emniyet birimlerinden bu durumlarını kanıtlayan belgeyi getirmeleri şarttır.

c. Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocukları: En az 3 yıl bir Türk Vatandaşı ile evli kalıp boşanmış yabancıların çocuklarına da Türkiye’de hukuka uygun bir biçimde yerleşik bulundukları takdirde istisnaen çalışma izni düzenlenebilir.

d. Türk Vatandaşlıklarını Kaybeden Yabancılar: Daha önceden Türk Vatandaşlığını kazanan yabancının herhangi bir sebeple kaybedilmesi (veya rıza ile çıkılması) durumunda yabancı, bu durumunu belgelemesi koşuluyla istisnaen çalışma izni alabilir.

e. Reşit Olmadan Türkiye’ye Gelerek Eğitimini Türkiye’de Tamamlayan Yabancılar: Kendi kanununa göre reşit olmadan (vatansız ise 18 yaşını doldurmadan) Türkiye’ye gelip Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul, veya üniversiteden mezun olduktan sonra çalışma iznine başvuranlar, başvuru esnasında bu durumlarını belgeleyerek istisnaen çalışma izni alabilirler.

f. İskan Kanunu Kapsamında Olan Yabancılar: İskan Kanunu çerçevesinde muhacir, mülteci veya göçebe statüsündeki yabancılar çalışma iznine başvurdukları takdirde istisnaen çalışma izni alabilirler.

g. AB Üyesi Yabancılar ile Bunları Eş ve Çocukları: Avrupa Birliği üyesi olan ülkenin vatandaşlarının ve bu kişilerin eş ve çocukları çalışma iznine başvurdukları takdirde istisnaen çalışma izni alabilirler.

h. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Vatandaşları: KKTC Vatandaşları çalışma iznine başvurdukları takdirde istisnaen çalışma izni alabilirler.

i. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası Kuruluşların Türkiye’deki Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile Eş ve Çocukları: Bazı hallerde yabancı ülkelerin Türkiye’de bulunan büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşlar ile bunların Türkiye’de konuşlu temsilciliklerindeki görevli yabancı personel ile bu kişilerin eş ve çocukları çalışma iznine başvurdukları takdirde istisnaen çalışma izni alabilirler. Ancak bu çalışma izni, yabancının Türkiye’deki görev süresi ile sınırlandırılmıştır. Buna ek olarak, çalışma izninin istisnaen alınabilmesi, ilgili ülkede de Türk Vatandaşı görevlilere istisnai çalışma izni verilmesine bağlıdır.

j. Sportif, Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler Amacıyla Kısa Süreli Gelen Yabancılar: 4 ayı aşan sportif faaliyet veya 1 ayı aşan bilimsel/kültürel faaliyet amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancılar Türkiye’de bulunacaklar süreye bağlı olarak çalışma iznine başvurdukları takdirde istisnaen çalışma izni alabilirler.

k. Kilit Personel Yabancılar: Kamusal sözleşmeler ve ihaleler ile Türkiye’de mal ve hizmet alınması, belli bir işin yaptırılması veya işletilmesi halinde veya inşaat işlerinde çalıştırılması gereken kilit personel niteliğindeki yabancılar çalışma iznine başvurdukları takdirde istisnaen çalışma izni alabilirler.

l. Yabancı Öğretmenler ve Öğrenim Faaliyetinde Bizzat Bulunacak Yabancılar: Türkiye’deki büyükelçilik ya da konsolosluklarca faaliyet göstermekte olan okullardaki yabancı öğretmenler, Türkiye’de bulunan yabancı ülkelerin kültür kurumlarındaki görevlileri, din kurumlarındaki din görevlileri çalışma iznine başvurdukları takdirde istisnaen çalışma izni alabilirler.

Uygun fiyatlarımızdan yararlanarak çalışma izni başvurusunda bulunmak için bize ulaşın.