Çalışma İzninden Muaf Tutulan Yabancılar

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ

Bazı yabancılar, çalışma izninden muaf tutulmuştur. Bu kişiler, kendilerine düzenlenecek “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” ile Türkiye’de kalıp çalışmaya başlayabilirler. Bunlar;

a. Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar dahilinde çalışma izninden muaf tutulanlar

b. 1 aydan az olmak üzere bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla Türkiye’ye gelecekler

c. 4 aydan az olmak üzere sportif faaliyetlerde bulunmak amacıyla Türkiye’ye gelecekler

d. Türkiye’ye yurt dışından getirilen makine ve teçhizatının montaj, bakım, onarım ve kullanımına ilişkin gerekli eğitimin verilmesi ve teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanmış teçhizatın tamiri amacıyla Türkiye’ye gelenler (Türkiye’ye girişlerinden 1 yıl içerisinde en çok 3 ay kalabilirler ve bu durumu belgeler ile kanıtlamaları gerekmektedir.)

e. Türkiye’den yurt dışına gönderilen veya Türkiye’ye yurt dışından getirilen mal ve hizmet kullanımına ilişkin eğitimin verilmesi amacıyla Türkiye’ye gelenler (Türkiye’ye girişlerinden 1 yıl içerisinde en çok 3 ay kalabilirler ve bu durumu belgeler ile kanıtlamaları gerekmektedir.)

f. Turizm işletmelerinin bünyesi dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri vb. amacıyla görevli olarak Türkiye’ye gelecekler (Türkiye’ye girişlerinden itibaren en çok 6 ay kalabilirler ve bu durumu belgeler ile kanıtlamaları gerekmektedir.)

g. Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve uygulama davranışlarını artırmak üzere Türkiye’ye gelenler (Eğitim süresiyle sınırlı kalırlar. En çok 2 yıllık süreleri bulunur.)

h. İlgili mercilere bildirilerek 6 aydan az olmak üzere sosyokültürel ve teknoloji alanları ile eğitim konusunda Türkiye’ye yüksek katkısı olabileceği düşünülenler

i. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının programları kapsamında, program süresi ile sınırlı olmak üzere Türkiye’ye gelecekler

j. Uluslararası stajyer öğrenci programları dahilinde stajyer olacak yabancılar (Kapsamı ve süresi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kararlaştırır.)

k. 8 aylık görev süresini aşmayacak şekilde Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcileri

l. Sözleşmeleri süresince Türkiye’de bulunacak yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler (Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmalıdırlar.)

m. Uluslararası protokoller dahilinde olmak üzere Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışacak gemilerde görev alan yabancı gemiadamları

n. Görev süresini aşmayacak şekilde, Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları dahilinde yürütülen projelerde görev alan yabancı uzmanlar

NOT: Muafiyet süreleri uzatılamaz.

Uygun fiyatlarımızdan yararlanarak çalışma izni başvurusunda bulunmak için bize ulaşın.