Schengen Vizesi Almak Kolaylaşıyor! - 2018

Schengen Vizesi Almak Kolaylaşıyor


Avrupa Birliği, 2018 yılında yaptığı değişiklerle Schengen vizesi ile girişine izin verilen ülkelere giriş için Schengen vizesi alması gereken ülke vatandaşlarının başvurularında önemli adımlar atmıştır. AB Komisyonu’nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos’un yaptığı açıklamalara göre Schengen vizesini almak artık çok daha kolay olacak.

AB Komisyonu tarafından belirlenen yeni kurallara göre vize başvurularındaki 15 günlük karar süresi 10 güne düşecek olup, Schengen vizesi başvuruları 3 ay değil, seyahatten 6 ay öncesinde yapılabilecek. Bu başvurular ise elektronik ortamdan yapılabilecek. Diğer bir deyişle, vizeye başvuranların konsolosluklara gitmesine gerek kalmayacak, sadece parmak izi verilmeleri istendiği vakit konsolosluğa gidilecek. Bunlara ek olarak, Schengen ülkelerine hukuka uygun olarak giren ve ülkedeyken hiçbir kuralı ihlal etmeyen kişilere sonraki başvurularda daha fazla hak tanınacak. Örneğin, bu kişilerin sicili temiz olduğu vakit bu kişilerin Schengen vizesine tekrar başvurularına 1 yıldan başlayarak 5 yıla kadar çok girişli vize hakkı tanınacak. Bu hukuka uygunluk veya aykırılıklar ise Vize Bilgi Sistemi (VIS) ile tespit edilecek. Ancak bu değişikliklerin karşısında vize ücretleri 60 Euro’dan 80 Euro’ya yükselecek. Tüm bunların 2020 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.


Vize Bilgi Sistemi nedir? 


Vize Bilgi Sistemi (“Visa Information System” - VIS), 2014 tarihinden itibaren bazı Shengen bölge ülkelerinin konsolosluklarınca kullanılan ve devlet vize kurumları arasında bilgi alış verişine imkan sağlayan bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı ile Avrupa Birliği ülke konsoloslukları ile Avrupa Birliği ülke sınır kontrol noktaları arasında merkezi bir bağ oluşturulmuş olup, Schengen vize başvuruları ile ilgili veriler ve uygulamalar, vize başvuru sonuçları, kısa süreli ve transit vize prosedürleri tek bir alandan kontrol edilebilmektedir. 

Vize Bilgi Sistemi, ilk olarak 09.07.2008 tarihinde Avrupa Parlementosu’nun 767/2008 sayılı kararı ile düzenlenmiş ve 11.06.2010 ile 19.03.2010 tarihli AB Komisyonu kararları ile hayat bulmuştur. Düzenlemelere göre Vize Bilgi Sisteminde, Schengen vizesine başvuran kişilerin fotoğrafı ve parmak izlerinin biyometrik verilerini elektronik ortamında saklanacaktır. Öncelikle, Schengen vizesine ilk defa başvuracak olanların fotoğraf ve parmak izleri ilgili konsoloslukça alınacak ve sisteme kaydedilecek. Sonraki 5 yıl boyunca yapılacak başvurularda ise sadece fotoğraf sisteme kaydedilecektir.  

Yukarıda da bahsi geçen yapılacak değişikliklerle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarının Schengen bölgesine girdiklerinde verilerinin kaydedilmesi gerektiği öngörülmüştür. Buna göre; isim, fotoğraf, pasaport, parmak izi, ülkeye giriş ve çıkış bilgileri gibi veriler elektronik ortamda kaydedilecek ve bir bilgi havuzu oluşturulacak, buna da Vize Bilgi Sisteminden giriş yapılacak. Vize Bilgi Sistemine erişim yetkisi ise vize başvurularını değerlendirenler ile gümrük kontrol ve Europol gibi ulusal makamlara tanınacak. Sistemin amacı öncelikle vize başvurularının kolaylaştırılması, bu başvuranların kimliklerinin korunması ile sahte kimlik ve pasaportların önüne geçebilmek olarak hedeflenmiştir.

Vize Bilgi Sistemi ile kayıt altına alınan her veri, kaydedildikleri tarihten itibaren 5 sene boyunca muhafaza edildikten sonra silinecektir. Buna ek olarak Vize Bilgi Sistemine kaydolan kişilerin de kişisel ve biyometrik verileri ile alakalı olarak talep edebileceği bazı hakları korunmuştur. Sisteme kayıtlı kişiler, kendileri ile alakalı olarak hatalı olarak girilmiş verileri düzelttirebilecekleri gibi, hukuka aykırı bir şekilde sisteme girilmiş verilerin de silinmesini talep edebileceklerdir. Tüm bu işlemlerin kontrolü Avrupa Veri Koruma Denetim Birimi tarafından yapılacak ve denetlenecektir.