45 GÜNDE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANIN!

Yatırım Yaparak Türk Vatandaşlığını Kazanmak Giderek Kolaylaşıyor. 

T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 3 Ekim 2018 tarihli “Yabancı Yatırımcıların Türk Vatandaşlığını Kazanmaları” konulu bilgi notuna göre yabancı yatırımcıların istisnai olarak Türk Vatandaşlığını kazanmaları artık çok daha kolay. 

Yabancı yatırımcıların istisnai olarak Türk Vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin hükümler 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12.maddesinde ve ilgili Kanun Yönetmeliğinin 20.maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yatırımcıların hangi konuda ve ne kadar tutarda yatırım yapmaları gerektiği düzenlenmiş olup, bu tutarlar 18.09.2018 tarihli 106 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile düşürülmüştür. Bu düzenlemeye göre;

  1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen, 
  2. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  3. En az 50 kişilik istihdam oluşturan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  4. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  5. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  6. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulunca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

yabancı yatırımcılar Türk Vatandaşlığını istisnai bir şekilde genel hükümlere bağlı kalmaksızın daha hızlı bir biçimde kazanacaklardır.

3 Ekim 2018 tarihli “Yabancı Yatırımcıların Türk Vatandaşlığını Kazanmaları” konulu bilgi notunda ayrıca bir konuya daha değinilmiştir: Yukarıda sayılan yabancı yatırımcıların Türk Vatandaşlıklarını daha hızlı kazanmaları açısından Ankara ve İstanbul’dan başlayarak tüm vatandaşlık başvurularının daha hızlı ve etkin bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla “özel/ortak ofisler” kurulacaktır (İstanbul’da İstanbul Ticaret Odasında* kurulmuştur). Böylece Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yatırımcıların vatandaşlık başvurusunda gerekli belgeleri tam ve eksiksiz getirmeleri neticesinde tek seferde ikamet izni ve vatandaşlık başvurusunun alınması sağlanacaktır.

Türk Vatandaşlığının kazanılmasındaki en önemli etken kuşkusuz devlet kurumlarında talep edilen belgelerin mevzuata ve usulüne uygun olarak hazırlanmasıdır. Tek bir eksiklik başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına yol açabilir. Dolayısıyla, bu işlemlerde bir uzmana danışmanız her açıdan daha sağlıklı olacaktır. Türk Vatandaşlığına başvuru belgelerinizin hazırlanması, başvurunun yapılması ve 45 gün içerisinde Türk Vatandaşlığını kazanmak için bize ulaşın. Yılların tecrübesi ile profesyonel ekibimiz size her adımda destek olup, belgelerin eksiksiz, tam ve doğru bir biçimde hazırlanmasını, başvuruların olumlu sonuçlanmasını garanti etmektedir.

*Not: İstanbul’da kurulan ortak ofisin adresi: 
İstanbul Ticaret Odası Eminönü Binası C Kapısı (Giriş Kat)
Adres: Reşadiye Caddesi No:7/9 Fatih/İSTANBUL
İletişim: 0212 455 65 40