Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması

Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması

Bazı durumların oluşması halinde Türk Vatandaşlığı yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile kaybedilebilir. [*] Bu kayıp sonrasında bazı şartlar dahilinde Türk Vatandaşlığı yetkili makam kararı ile yeniden kazanılabilmektedir. 

Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması hususu 2 şekilde gerçekleşebilmektedir:

 • Türk Vatandaşlığının ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanılması
 • Türk Vatandaşlığının ikamet şartına bağlı olarak yeniden kazanılması

1. Türk Vatandaşlığının İkamet Şartı Aranmaksızın Yeniden Kazanılması

Türk Vatandaşlığını herhangi bir sebepten kaybeden kişinin, Türkiye’de ikamet edip etmediğine bakılmaksızın yeniden Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi mümkün kılınmaktadır:

 • Çıkma izni alarak Türk Vatandaşlığından çıkan kişiler ile 
 • Çocukken anne veya babalarına bağlarından dolayı Türk Vatandaşlığını kaybedip, kanunen Türk Vatandaşlığını 18 yaşına geldikten 3 yıl içinde seçmeyen kişiler

ikamet izni sürelerine bakılmaksızın yetkili makam kararıyla Türk Vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. Ancak; Türkiye’nin milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye sokabilecek bir durumun tespiti halinde bu kişinin Türk Vatandaşlığını yeniden kazanması mümkün kılınamamaktadır. 

Türk Vatandaşlığının İkamet Şartı Aranmaksızın Yeniden Kazanılmasında İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru formu
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Pasaport (vatansız ise buna ilişkin belge) (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 4. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi)
 5. Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği
 6. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
 7. Türk Vatandaşlığının kaybedilmesi neticesinde medeni halde değişiklik yaratılmışsa bu değişikliğe dair belge
 8. Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 9. Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 10. Türk Vatandaşlığının kaybedilmesi neticesinde kimlik bilgilerinde bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu değişikliği belirten belge
 11. Hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekont

2.Türk Vatandaşlığının İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Kazanılması

Türk Vatandaşlığı yetkili makamlarca kaybettirilenler veya seçme hakkı ile kendi rızaları ile Türk Vatandaşlığını kaybedenler Türkiye’de 3 yıl ikamet ederek Türk Vatandaşlığını yeniden kazanabilirler:

 • Uluslararası siyasi, politik ve askeri olaylar neticesinde Türkiye aleyhine işlemlerde bulunduğu gözlemlenen kişiler ile
 • Seçme hakkını kullanarak Türk Vatandaşlığından ayrılan kişiler 

 

Türkiye’de 3 sene hukuka uygun bir şekilde ikamet ederek Türk Vatandaşlığını tekrar kazanabileceklerdir. İkamet süresince en fazla toplam 12 ay Türkiye dışında bulunulabilir. 

Ek olarak, Türkiye’nin milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye sokabilecek bir durumun tespiti halinde bu kişinin Türk Vatandaşlığını yeniden kazanması mümkün kılınamamaktadır.

Türk Vatandaşlığının İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Kazanılmasında İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru formu
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Pasaport (vatansız ise buna ilişkin belge) (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 4. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi)
 5. Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği
 6. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
 7. Türk Vatandaşlığının kaybedilmesi neticesinde medeni halde değişiklik yaratılmışsa bu değişikliğe dair belge
 8. Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 9. Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 10. Türk Vatandaşlığının kaybedilmesi neticesinde kimlik bilgilerinde bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu değişikliği belirten belge
 11. Türk Vatandaşlığına başvurudan önce olarak Türkiye’de kesintisiz bir şekilde 3 sene ikamet ettiğine ilişkin il emniyet müdürlüğünden alınmış ülkeye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge
 12. Türk Vatandaşlığına başvurudan itibaren vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına kadar süreye sahip ikamet izni süresi
 13. Hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekont

Güvenilir hizmet ve üstün kalite ile Türk Vatandaşlığı başvurularınız için bize ulaşın.