Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Gereken İkamet Sürelerinin Hesaplanması

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Gereken İkamet Sürelerinin Hesaplanması

Yetkili makamlarca Türk Vatandaşlığının sonradan kazanılmasında aranan ikamet sürelerinin hesaplanması bazı esaslarla gerçekleştirilir.

2017 yılında yapılan kanun değişikliğine göre; yabancının genel olarak 5 yıllık ikamet süresi şartı içinde (evlilik yolu halinde kazanılacaksa 3 yıl) Türkiye dışında toplam en fazla 12 ay kalabilmesine izin verilmiştir. Bu 12 aylık süre de Türk Vatandaşlığının kazanılmasında Türkiye’de ikamet edilmiş gibi hesaplanacaktır. 

Yabancının ikamet süresi şartı içerisinde toplam 12 aydan daha fazlasını Türkiye dışında geçirmesi halinde VEYA geçerli bir ikamet izni olmadan veya ikamet izni almadan 12 aydan fazla Türkiye’de bulunması ikamet süresini kesecektir. Kesildiği tarihten önceki kalış süreleri ikametten sayılmayacaktır. Dolayısıyla yabancının Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için elinde geçerli bir ikamet izninin olması şarttır. Bu ikamet izni sona ermeden uzatılması gerekir ve bunun 5 yıl boyunca sürdürülmesi gerekir.

NOT: Bazı durumlar geçerli ikamet izni olarak kabul edilmemektedir. Bunlar;

  • Yasal ikamet izni belgesi olmadan Türkiye’de kalanlar,
  • İkamet izinleri olsa da Türkiye’de yerleşme niyeti bulunmayan sığınmacılar, iltica başvurusunda bulunanlar,
  • Türkiye’de turistik amaçlı ikamet izni ile kalanlar,
  • Hukuka uygun olarak alınmış ikamet izinleri ile Türkiye’de öğrenim gören, Türkiye’de öğrenim gören çocuğuna refakat eden,  Türkiye içerisinde tedavi görme amaçları ile Türkiye’de bulunanlar,
  • Diplomatik veya konsolosluk ayrıcalıkları ile Türkiye’de kalan yabancı personel.

Yukarıda sayılan bu kişilerin Türkiye’de kaldıkları süre ikamet süresinden sayılmaz. İstisna olarak; turistik amaçlı ikamet izni ile gelenler hariç tutulmak üzere, bu kişilerin Türkiye’de sonradan geçerli sayılabilecek bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de 5 yıllık şartın oluşması açısından hesaba katılır.

Türk Vatandaşlığının kazanılmasında gereken ikamet sürelerini tamamlayan kişiler Türk Vatandaşlıklarına gereken şart ve belgelerle başvurabilirler. Bu başvuru ile Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında soruşturma yapılır. Bu soruşturmada kişinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığı, Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin ikamet sürelerinin tamamlanıp tamamlanmadığı hakkında araştırma yapılır.