Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Eş ve Çocukların Durumu

TÜRK VATANDAŞLIĞININ SONRADAN KAZANILMASINDA EŞ VE ÇOCUKLARIN DURUMU

 

Soru: Türk Vatandaşlığını kazandım, eşimin ve çocuklarımın durumu ne olacak? Onlar da Türk Vatandaşlığını kazanırlar mı?

 

Eşin Türk Vatandaşlığını Kazanması

Türk Vatandaşlığına başvuran ve Türk Vatandaşlığını kazanan kişinin genel kural olarak eşi derhal Türk Vatandaşlığına hak kazanmamaktadır! Evlilik yolu veya yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

Anne Ve Babanın Türk Vatandaşlığını Birlikte Kazanması Halinde Çocuğun Türk Vatandaşlığını Kazanması

Genel olarak, Türk Vatandaşlığının kazanılması işlemlerinin sonucunda beraber Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunmuş anne ve baba Türk Vatandaşlığını kazandığı an bu kişilerin 18 yaşından küçük çocukları da Türk Vatandaşlığını kazanır. Ancak Türk Vatandaşlığının tesisi için başvuru anında eklenmesi gereken belgelerin teminine ihtiyaç duyulmaktadır.
Anne veya babası Türk Vatandaşlığını kazandığı an çocuğun doğum tutanağına anne adı, baba adı ve soyadı nüfus kaydına yazılacaktır. Talep edildiği takdirde çocuğa Türkçe isim de verilebilmektedir. Böyle bir isim değişikliği halinde doğum tutanağına da Türkçe ismi yazılır. 


Anne Veya Babadan Sadece Birinin Türk Vatandaşlığını Kazanması Halinde Çocuğun Türk Vatandaşlığını Kazanması

Anne veya baba Türk Vatandaşlığına başvuru yaparken kural olarak çocuklar için de başvuru yapılmalıdır. Böylece çocuk da Türk Vatandaşlığını kazanabilecektir. Böyle bir başvurunun yapılmaması halinde çocuk 18 yaşından sonra genel hükümlere bağlı olarak Türk Vatandaşlığına başvuru yapabilir ve yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığını kazanabilir.


Yabancı Eşin Muvafakati ile Çocuğun Türk Vatandaşlığını Kazanabilmesi

Türk Vatandaşlığını kazanan kişinin çocuğunun Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi, Türk Vatandaşı olmayan eşin noter huzurunda muvafakat vermesine bağlıdır. Muvafakat vermemesi halinde mahkemeye başvurulabilir. Hâkimin kararı ile işlem yapılabilir.
Anne veya babanın yaşamaması halinde bu muvafakat aranamayacağından dolayı çocuk Türk Vatandaşlığını kazanacaktır.


Babası Olmayan Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuğun Türk Vatandaşlığını Kazanabilmesi

Evlilik birliği dışında doğan çocuk, annesinin Türk Vatandaşlığını kazanması ile Türk Vatandaşlığını kazanır. Zira babası belli olmamakta, muvafakat alınamamaktadır. 

Evlilik hakkında bilinmesi gerekenler notlar:

 • “Eş” resmi nikâh ile evlilik bağının kurulduğu kişidir. İmam nikâhı gibi dini yollar resmi nikâh sayılmamaktadır.
 • Türk Medeni Kanunlarınca Türkiye’de evlilikler monogami esasına dayalıdır. Başka bir deyişle, Türkiye’de bir erkek ile sadece bir kadın evlenebilmektedir. Bazı Arap ülkelerinde benimsenen çok eşlilik Türk hukukunca kabul edilmediğinden evlilik yolu ile yapılacak Türk Vatandaşlık başvuruları sadece 1 eş için geçerlidir. Birden fazla eşten doğan çocukların Türk Vatandaşı olabilmeleri ise Türk Vatandaşı olmayan eşin muvafakatine bağlıdır. 

 


Anne Veya Babalarına Bağlı Olarak Türk Vatandaşlığına Başvurulan Çocuklar İçin Gerekli Belgeler

a. Evlilik birliği içinde doğan çocuk için anne/baba ile beraber Türk Vatandaşlığına başvurulacak ise;

 1. Çocuğun doğum belgesi
 2. Doğum tutanağı (Doğum belgesine göre düzenlenecektir.)
 3. Anne/Babanın muvafakat belgesi (Noter huzurunda alınacaktır.)
 4. Anne ve babanın evlilik belgesi

b. Boşanma ile sonlanan evlilik içinde doğan çocuk için anne/baba ile beraber Türk Vatandaşlığına başvurulacak ise;

 1. Çocuğun doğum belgesi
 2. Doğum tutanağı (Doğum belgesine göre düzenlenecektir.)
 3. Velayet kararı
 4. Diğer eşin muvafakat belgesi (Noter huzurunda alınacaktır.)

c. Bir eşin ölümü ile sonlanan evlilik içinde doğan çocuk için anne/baba ile beraber Türk Vatandaşlığına başvurulacak ise;

 1. Çocuğun doğum belgesi
 2. Doğum tutanağı (Doğum belgesine göre düzenlenecektir.)
 3. Anne ve babanın evlilik belgesi
 4. Anne/babaya ait ölüm belgesi

d. Evlilik birliği dışında doğan çocuk için anne ile beraber Türk Vatandaşlığına başvurulacak ise;

 1. Çocuğun doğum belgesi
 2. Doğum tutanağı (Doğum belgesine göre düzenlenecektir.)
 3. Medeni hali gösteren belge (Çocuğun doğduğu tarihte annenin bekâr olması gerekiyor.)

e. Evlilik birliği dışında doğan çocuk için baba ile beraber Türk Vatandaşlığına başvurulacak ise;

 1. Çocuğun doğum belgesi
 2. Doğum tutanağı (Doğum belgesine göre düzenlenecektir.)
 3. Çocuk ile baba arasında soy bağının kurulduğuna ilişkin belge
 4. Annenin muvafakat belgesi
 5. Velayet kararı

f. Ergin Olan Çocuğun Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığını Yeniden Kazanılması  

Türk Vatandaşlığını vatandaşlıktan çıkma hakkını kullanarak kaybeden ebeveynlerine bağlı olarak Türk Vatandaşlıklarını kaybeden çocuklar, ergin olduklarından itibaren 3 yıl içerisinde tekrar Türk Vatandaşlıklarını almak için başvuruda bulunabilirler. 

Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Kazanılmasında İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru formu [ https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari/Vat-8_Secme_Hakki_Kazanma.pdf ]
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Pasaport veya Türk Vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra kazandığı devlet vatandaşlığını belirten belge (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 4. Başvuran kişinin nüfus kayıt örneği
 5. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
 6. Türk Vatandaşlığının kaybedilmesi neticesinde medeni halde değişiklik yaratılmışsa bu değişikliğe dair belge
 7. Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 8. Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 9. Türk Vatandaşlığının kaybedilmesi neticesinde kimlik bilgilerinde bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu değişikliği belirten belge
 10. Hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekont