Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

Bazı hallerde istisnai olarak belirli grup insanlara yönelik Türk Vatandaşlığı istisnai olarak kazanılmaktadır. Şartları sağlayan yabancılar, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığını kazanabilirler.

Aşağıda, istisnai olarak Türk Vatandaşlığını kazanabilecek kişiler sıralanmıştır:

 • Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bu kişilerin eşi ile 18 yaşını geçmemiş çocukları 
 • Türkiye’ye sanayi tesisi kuracak kişiler
 • Türkiye’ye bilim, spor, ekonomi, sosyal, kültür, sanat alanlarında gelişim sağlayabileceği düşünülen kişiler
 • Turkuaz Kart sahipleri ile bu kişilerin eş ve 18 yaşını geçmemiş çocukları
 • Vatandaşlığa alınması zorunlu görülen kişiler (Siyasi/Diplomatik Koruma gibi)
 • Göçmen statüsündeki kişiler

 

Türkiye’de Yatırım Yaparak Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Şartları

2018 yılı itibariyle yukarıda sayılmış olan bu kişilerce Türk Vatandaşlığını istisnai olarak kazanabilmesi Yönetmelik hükümlerince bazı şartlardan birini haiz olması aranmaktadır. Bunlar;

a. En az 500.000 Amerikan Doları (USD) değerinde sermaye yatırımında bulunan kişiler (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tespite yetkilidir.)

b. En az 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde gayrimenkul satın alan kişiler (Tapu kaydına 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır.) (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespite yetkilidir.)

c. En az 50 kişiyi işe alan kişiler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tespite yetkilidir.)

d. En az 500.000 Amerikan Doları (USD) değerinde mevduatı Türkiye’de bulunan bankalara yatıran kişiler (Mevduat 3 yıl boyunca tutulmalıdır.) (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tespite yetkilidir.)

e. En az 500.000 Amerikan doları (USD) değerinde Devlet borçlanma araçlarını satın alan kişiler (Araçlar 3 yıl boyunca tutulmalıdır.) (Hazine ve Maliye Bakanlığı tespite yetkilidir.)

f. En az 500.000 Amerikan Doları (USD) değerinde gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alan kişiler (Bu paylar en az 3 yıl boyunca tutulmalıdır.) (Sermaye Piyasası Kurulu tespite yetkilidir.)

NOT: Ayrıca; Türkiye’nin milli güvenliği ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturacak bir durum yaratmayacağının belirlenmesi şartı da aranmaktadır.

NOT: Parasal şart olarak talep edilen Amerikan Doları yerine aynı değer karşılığındaki döviz veya Türk Lirası da bu şartın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu parasal şartın tespitinde tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

Not: Göçmen Statüsündeki Kişiler İçin Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Şartları

Göçmen kişiler, 5543 sayılı İskân Kanunu’nda “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip bu Kanun gereğince kabul olunan kişiler” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bir kişinin göçmen sıfatıyla Türk Vatandaşlığına başvurabilmesi, bu kişilerin Türk soyundan gelmelerine ve Türk kültürünü benimsemiş olmalarına bağlıdır. 
Göçmen olarak kabul edilen bu kişilerin Türk Vatandaşlığını istisnai olarak kazanabilmesi için öncelikle Türkiye’nin milli güvenliği ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturacak bir durum yaratmayacağının incelenerek belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra talep edilen belgeler hazırlanır ve Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığını kazanabilirler. Göçmenin, göçmen şartları ile Türk Vatandaşlığı kazanamayan eşi ve çocuklarının Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için başkaca esaslar ve temin edilmesi gereken belgeler farklı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılmasında İstenilen Belgeler

Yukarıdaki şartların yanında Türk Vatandaşlığına istisnai olarak başvuru yapılırken bazı belgeler de talep edilmektedir. Bunlar;

 1. Başvuru formu
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Pasaport (vatansız ise buna ilişkin belge) (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 4. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi)
 5. Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği
 6. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
 7. Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 8. Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 9. Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 10. Hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekont

Her türlü Vatandaşlık başvurularınızda güvenilir hizmet ve uygun fiyatlar için bize ulaşın.