Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması

Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması 

İçişleri Bakanlığının kararı neticesinde Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda başvuru sırasında aranan şartlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 1. Başvurmak isteyen kişinin başka bir ülke vatandaşı olması halinde o ülkedeki kanunlarda ergin olması, vatansız olması halinde ise Türk Medeni Kanununa göre 18 yaşında olması
 2. Kişinin ayırt etme gücüne sahip olması
 3. Başvurudan önce Türkiye’de 5 sene kesintisiz olarak oturmak
 4. Davranışları ile Türkiye’ye tamamen yerleşmeye karar kıldığını belli etmek [Örneğin; Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak, iş kurmak, yatırımda bulunmak, iş ve ticaret merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma izni ile Türkiye’de çalışmak, Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece Türk Vatandaşlığına başvurmak, eğitim hayatını Türkiye’de tamamlamak…]
 5. Türkiye’nin genel sağlığı açısından tehlikeli bir hastalığının bulunmaması
 6. İyi ahlak sahibi olup, görgü kurallarını benimsemek
 7. Hayatını sürdürebilecek kadar ve yeterince Türkçe bilmek ve konuşmak
 8. Türkiye’de kalabilecek ve ailesine bakabilecek kadar gelire veya mesleğe sahip olmak
 9. Milli güvenlik ve kamu düzenine karşı tehlike teşkil etmemek

Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılmasında İstenilen Belgeler

Bu şartların yanında Türk Vatandaşlığına başvuru yapılırken bazı belgeler de talep edilmektedir. Bunlar;

 1. Başvuru formu
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Pasaport (vatansız ise buna ilişkin belge) (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 4. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi)
 5. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
 6. Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 7. Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 8. Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği
 9. Türkiye’nin genel sağlığını tehlikeye sokmayacağına daire sağlık raporu
 10. Türkiye’de kalabilecek ve ailesine bakabilecek kadar gelire veya mesleğe sahip olduğunu gösteren belge (çalışma izni, vergi levhası, taahhütname vb.)
 11. Başvurudan önce Türkiye’de 5 sene kesintisiz olarak ikamet ettiğini belgeleyen evrak (Emniyet müdürlüğünden alınmaktadır)
 12. Başvurudan itibaren vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına kadar yeten ikamet izni süresi
 13. Başvuranın işlediği bir suçtan dolayı kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunuyorsa bu kararın onaylı örneği
 14. Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 15. Hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekont

Yukarıda yazılı belgelerin tamamlanması neticesinde il emniyet müdürlüğü tarafından başvuran hakkında soruşturmaya başlanmaktadır. İl emniyet müdürlüğü, yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığı, ahlak ve görgü kurallarını benimseyip benimsemediği, Türkiye’de en az 5 sene ikamet edip etmediği, yurt dışına çıkıp çıkmadığı hakkında araştırmasını yapar. Soruşturma tamamlandığında ise yabancı hakkındaki dosya başvuru komisyonuna gönderilir. Komisyon ise yabancının Türk Vatandaşı olmak için aranan şartları taşıyıp taşımadığı, soy durumu, Türkçe konuşma yeteneği, gelir ve geçim kaynaklarını, Türk toplum yapısına uyum sağlayıp sağlayamayacağını araştırır ve Türk Vatandaşı olmak isteyen kişi ile mülakat yapar. 

Güvenilir hizmet ve üstün kalite ile Türk Vatandaşlığı başvurularınız için bize ulaşın.