Türk Vatandaşlığının Evlenme Yolu ile Kazanılması

Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Evlilik Yolu ile Kazanılması

Yabancı kişinin bir Türk Vatandaşı ile sadece evlenmesi yabancıya Türk Vatandaşlığı kazandırmaz. Yabancı kişinin Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için bir Türk Vatandaşı ile en az 3 yıl boyunca evli kalması gerekmektedir. Ancak bu şart tek başına yetmemekte, bunun yanında bazı şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Yabancı, en az 3 yıl boyunca bir Türk Vatandaşı ile resmi nikâh ile evli kalmalıdır.
 • Eşler arasında bu evlilik devam etmelidir.
 • Aile birliği içinde yaşanmalıdır.
 • Evlilik ve aile birliği ile uyuşmayan faaliyetlerde bulunulmamalıdır.
 • Yabancının Türk Vatandaşlığını kazanması Türkiye’nin milli güvenlik ve kamu düzeni açısından bir tehlike oluşturmamalıdır.

 

NOT: Yabancının Türk Vatandaşlığına başvurmasından sonra Türk Vatandaşı eşinin ölmesi halinde evliliğin devam etmesi şartı aranmaz.

NOT 2: Yukarıdaki şartların oluşması ile Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunduktan sonra Türk Vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilirse, yabancı evlenirken iyiniyetli ise Türk Vatandaşlığını kaybetmez. Bu evlilikten doğan bir çocuğun olması halinde de çocuğun Türk Vatandaşlığı korunur. 

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yolu ile Kazanılmasında İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru formu [ https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari/Vat-6_Evlenme.pdf ]
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Pasaport (vatansız ise buna ilişkin belge) (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 4. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belgenin (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi) noter onaylı Türkçe tercümesi
 5. Türk Vatandaşı eşinin nüfus kayıt örneği
 6. Yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde en son alınan ikamet izni belgesi
 7. Yabancının herhangi bir suçtan dolayı kesinleşen mahkeme kararının bulunması halinde bu kararın onaylanmış bir örneği
 8. Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 9. Hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekont

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yolu ile Kazanılmasında Hangi Yol İzlenir?

Gerekli şartların sağlanması ve belgelerin hazırlanması neticesinde belgeler ile başvuru yapılır. Başvurudan sonra il emniyet müdürlüğü tarafından Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında bir inceleme yapılır. Bu incelemede yabancı ve Türk Vatandaşı eşinin aile birliği içerisinde yaşayıp yaşamadıkları, evlilik birliği ile uyuşmayan işlemlerde bulunup bulunmadıkları, yabancının Türk Vatandaşlığını kazanmasında Türk kamu düzeni ve güvenliği açısından bir tehlike oluşturup oluşturmayacağı hususlarına bakılır. İnceleme sonrasında tutanaklar hazırlanır ve dosya Türk Vatandaşlığı başvurusunun işleme alınması için komisyona gönderilir.

Komisyon, hem yabancıyı hem de Türk Vatandaşı olan eşini mülakata davet eder. Mülakatta evliliğin mahiyeti anlaşılmaktadır. Eğer mülakatta evliliğin sahte olduğu ve aile birliği kurmak amacıyla evlenilmediği belirlenirse başvuru reddedilecektir. Mülakat sonrası tutanak hazırlanarak yabancıya ait başvuru dosyası İçişleri Bakanlığına gönderilir. Onay aşamasında yabancı, parmak izi için en yakın emniyet birimine çağrılır. 

Güvenilir hizmet ve üstün kalite ile Türk Vatandaşlığı başvurularınız için bize ulaşın.