Türk Vatandaşlığının Doğum ile Kazanılması

DOĞUM İLE KAZANILAN TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türk Vatandaşlığı, soy bağı veya Türkiye topraklarında doğum ile kendiliğinden, yapılan bir bildirimle kazanılmaktadır. Doğum ile kazanılan Türk Vatandaşlığı, doğum anında hüküm ifade etmeye başlar.

1.TÜRK VATANDAŞLIĞININ SOY BAĞI İLE KAZANILMASI

Yabancının soy bağı veya kan bağı ile Türk Vatandaşlığını kazanması, anne veya babasının Türk Vatandaşı olmasına bağlıdır. Anne veya babanın ikisinden birinin Türk Vatandaşı olması yeterlidir. Diğer ebeveyn yabancı ülke vatandaşı olabilir.

Çocuğun evlilik birliği dışında dünyaya gelmesi halinde de annesinin Türk Vatandaşı olması halinde çocuk soy bağı ile Türk Vatandaşlığını kazanır. 

Çocuğun evlilik birliği dışında dünyaya gelmesi, ancak annesinin yabancı ve babasının Türk Vatandaşı olması halinde 5719 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine göre soy bağı ile babaya bağlılık sağlandığı takdirde yabancı, doğum ile Türk Vatandaşlığını kazanmış sayılır.

Soy bağı ile kazanılan Türk Vatandaşlığı için çocuğun Türkiye sınırları içinde veya dışında doğduğu hususuna bakılmaz.

ÖZEL NOT: 18 Yaşından Büyük Yabancıların Soy Bağı ile Türk Vatandaşlığını Kazanması

Yabancı bir ülkede ikamet eden ve 18 yaşını tamamlayan kişilerin soy bağı ile Türk Vatandaşlıklarını kazanmaları için özel bir prosedür takip edilmektedir. Bu kişilerin aile kütüklerine kaydı için İçişleri Bakanlığı tarafından tespit yapılması gerekmektedir. Bakanlığın tespit yapabilmesi için bazı belgeler ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığının Soy Bağı ile Kazanılmasında İstenen Belgeler:

 1. Başvuru formu
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Türk Vatandaşlığına sahip anne veya babanın nüfus kaydı
 4. Anne veya babanın yabancı ülke vatandaşlığa sahip olması halinde kimliğini kanıtlayan belge (ve noter onaylı Türkçe tercümeleri)
 5. Başvuracak yabancının başka bir vatandaşlığa sahip olması halinde kimliğini kanıtlayan belge (ve noter onaylı Türkçe tercümeleri)
 6. Yabancının medeni halini gösteren belge ve evli ise evlilik belgesi, boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 7. Kişinin anne ve/veya babasının ölmesi halinde yabancının yakınlarından makamlarca alınacak imzalı ifade tutanağı
 8. Doğum belgesi (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 9. Doğum tutanağı (Doğum belgesine dayanarak düzenlenir.)  
 10. Vatandaşlığını kanıtlayabilen nitelikte olmak üzere İçişleri Bakanlığınca talep edilebilecek başkaca evrak

İçişleri Bakanlığının incelemesi sonucunda yabancının Türk olduğu tespit edilirse bu kişinin Türk Vatandaşı olduğu hususu aile kütüğüne yazılır. Türk olduğu tespit edilemezse başvuru reddedilir. Dolayısıyla, Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin belgeler hazırlanır ve Türk Vatandaşlığına başvuru yapılırken yardım alınması daha sağlıklı olacaktır. Türk Vatandaşlığına geçiş için yabancilar.org ‘un iletişim sayfasından veya +90 212 970 02 88 numaralı telefonundan bize ulaşabilirsiniz.

2. TÜRK VATANDAŞLIĞININ DOĞUM YERİNİN TÜRKİYE OLMASI İLE KAZANILMASI 

Yabancının sadece Türkiye topraklarında doğması şartı ile yabancı Türk Vatandaşlığını kazanamaz. Ancak; doğan çocuğun anne ve babasının belli olmaması veya vatansız olması halinde veya ebeveynlerinden dolayı Türk Vatandaşlığını kazanamamış ise doğumdan itibaren Türk Vatandaşlığını kazanır. Yabancının doğum ile herhangi bir ülke vatandaşı olmaması halinde de yabancı, doğumdan itibaren Türk Vatandaşı sayılır.

Türkiye topraklarında bulunan, annesi veya babası belli olmayan ve vatandaşlığı bulunmayan çocuklar aksi ispat edilene kadar Türkiye’de doğmuş sayılır ve Türk Vatandaşlığı kazanır.

Başvurular, hazırlanacak belgeler ile İçişleri Bakanlığına yapılır.

Türk Vatandaşlığının Doğum Yerinin Türkiye Olması Halinde Kazanılmasında İstenen Belgeler:

 1. Başvuru formu
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Türkiye’de doğduğunu kanıtlayan doğum belgesi
 4. Doğum tutanağı (Doğum belgesine dayanarak düzenlenir.)  
 5. Duruma göre; yabancı çocuğun vatandaşlığının olmaması halinde bunu kanıtlayan belge (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 6. Duruma göre; anne ve babanın vatansız olması durumunda mümkünse bu durumu kanıtlayan belge

Güvenilir hizmet ve üstün kalite ile Türk Vatandaşlığı başvurularınız için bize ulaşın.