KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanabilmesi

KKTC VATANDAŞLARININ TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI

Doğuştan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarına diğer ülkelerden farklı olarak Türk Vatandaşlığını daha kolay yöntemlerle kazanma hakkı tanınmıştır. Doğum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk Vatandaşı olmak istedikleri takdirde bunu yazılı bir bildirim ile talep edebilirler. Ancak Türk Vatandaşlığını kazanabilmek için talep edilen evrakı hazırlamak zorundadırlar.

KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığına Başvurması İçin Gereken Belgeler

Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen KKTC vatandaşlarından ve varsa birlikte işlem görmesi gereken çocukları adına İçişleri Bakanlığı tarafından bazı belgeler talep edilmektedir. Bu belgeler aşağıdaki gibi olup, tam ve düzgün bir şekilde düzenlenmediği takdirde başvuru reddedilmektedir. Dolayısıyla, Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin belgeler hazırlanır ve Türk Vatandaşlığına başvuru yapılırken yardım alınması daha sağlıklı olacaktır. Türk Vatandaşlığına geçiş için bize ulaşabilirsiniz. 

 1. Başvuru Formu
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını doğum ile kazandığını gösteren resmi belge
 4. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
 5. Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi
 6. Başvuranın evli olması halinde eş ile 18 yaşından küçük çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 7. Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 8. Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği

NOT: KKTC Vatandaşlığını Sonradan Kazanmış Kişilerin Türk Vatandaşlığına Başvuruları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazananlar, doğum ile KKTC vatandaşlığını kazananlardan farklı tutulmuştur. KKTC vatandaşlığını sonradan kazananlar için yukarıda belirtilen belgelerin toplanmasından ayrı olarak genel şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartların olup olmadığı, soruşturma ve kişi ile yapılacak mülakat ile gözlemlenmektedir.

KKTC Vatandaşlığını sonradan kazanmış kişilerin Türk Vatandaşlığına başvuru sırasında aranan şartlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 1. Başvurmak isteyen kişinin ergin olması
 2. Kişinin ayırt etme gücüne sahip olması
 3. Başvurudan önce Türkiye’de 5 sene kesintisiz olarak oturmak
 4. Davranışları ile Türkiye’ye tamamen yerleşmeye karar kıldığını belli etmek [Örneğin; Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak, iş kurmak, yatırımda bulunmak, iş ve ticaret merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma izni ile Türkiye’de çalışmak, Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece Türk Vatandaşlığına başvurmak, eğitim hayatını Türkiye’de tamamlamak…]
 5. Türkiye’nin genel sağlığı açısından tehlikeli bir hastalığının bulunmaması
 6. İyi ahlak sahibi olup, görgü kurallarını benimsemek
 7. Hayatını sürdürebilecek kadar ve yeterince Türkçe bilmek ve konuşmak
 8. Türkiye’de kalabilecek ve ailesine bakabilecek kadar gelire veya mesleğe sahip olmak
 9. Milli güvenlik ve kamu düzenine karşı tehlike teşkil etmemek

KKTC Vatandaşı Türk Vatandaşlığını Kazanınca Eş de Türk Vatandaşlığı Kazanır mı?

Türk Vatandaşlığı kazanan KKTC Vatandaşının eşi derhal Türk Vatandaşlığını kazanamaz. Eşinin de doğum ile KKTC Vatandaşı olması halinde aynı şekilde Türk Vatandaşlığına başvurması gerekmektedir. 

Sonradan KKTC Vatandaşı olması halinde yetkili makam kararıyla genel hükümlere göre veya 3 yıl evli kalınarak Türk Vatandaşlığını kazanması gerekmektedir.

Eşin KKTC Vatandaşı olmaması, yabancı bir vatandaş olması halinde de yetkili makam kararıyla genel hükümlere göre veya 3 yıl evli kalınarak Türk Vatandaşlığını kazanması gerekmektedir.

KKTC Vatandaşı Türk Vatandaşlığını Kazanınca Çocukları da Kazanır mı?

Türk Vatandaşlığı kazanan KKTC Vatandaşının eşinin noter huzurunda muvafakat vermesi halinde çocukları da Türk Vatandaşlığı kazanabilecektir. Eşlerin birlikte Türk Vatandaşlığı kazanması halinde ise muvafakat verilmesine gerek kalmamaktadır. Ancak bunun uygulanması için çocuğun 18 yaşından küçük olması gerekmektedir.

18 yaşından büyük çocukların doğum ile KKTC Vatandaşı olması halinde aynı şekilde Türk Vatandaşlığına başvurması gerekmektedir. Sonradan KKTC Vatandaşı olması halinde ise yetkili makam kararıyla genel hükümlere göre Türk Vatandaşlığını kazanabileceklerdir. 

Türk Vatandaşlığına Başvuru Sonrasında Yapılan İşlemler Nelerdir?

Bakanlığa hazırlanan dosya Türk Vatandaşlığı başvurusunun işleme alınması için Komisyona gönderilir. Komisyon Türk Vatandaşlığına başvuru yapan KKTC Vatandaşlarını mülakata davet eder. İşlemler tamamlandığında onaylanma aşamasına doğru İl Emniyet Müdürlüklerince parmak izi alınacaktır.

Güvenilir hizmet ve üstün kalite ile Türk Vatandaşlığı başvurularınız için bize ulaşın.