Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

EVLAT EDİNİLME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Bir Türk Vatandaşının yabancı uyruklu veya vatansız bir çocuğu evlat edinmesi durumunda evlat edinilen çocuğun bazı şartlar dâhilinde Türk Vatandaşlığına geçişi sağlanabilmektedir. Öncelikle, evlat edinilecek çocuğun henüz ergin olmaması gerekmektedir. 
Dolayısıyla evlat edinilecek yabancının Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için 18 yaşını tamamlamamış olması gerekmektedir. Ayrıca; bu kişilerin Türkiye’nin milli güvenliği ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturacak bir durum yaratmayacağının incelenerek belirlenmesi gerekmektedir.

Not: Türk Vatandaşlığını kazandıktan sonra evlat edinilen ile evlat edinen arasındaki evlatlık ilişkisi sona erse bile bu kişi Türk Vatandaşlığını kaybetmeyecektir.

Aşağıdaki belgelerin toplanması ile başvuru yapılabilmektedir:

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yoluyla Kazanılmasında İstenilen Belgeler

  1. Evlat edinen tarafından hazırlanmış başvuru formu
  2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
  3. Evlat edinilene ait Pasaport veya yerine geçen belge (vatansız ise buna ilişkin belge) (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
  4. Evlat edinenin nüfus kayıt örneği
  5. Doğum belgesi (Tasdiklenmeli ve Türkçe tercümesi yapılarak noter tarafından onaylanmalıdır.)
  6. Doğum tutanağı (Doğum belgesine dayalı hazırlanır. - VGF-10-01)
  7. Hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekont

Evlat edinilen yabancının 18 yaşında veya daha büyük olması halinde ne yapılmalıdır?

Evlat edinilen ancak başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş olan yabancı, Türk Vatandaşlığının genel olarak kazanılması yolu ile Türk Vatandaşlığını kazanabilmektedir. Türkiye’de hukuka uygun olarak ikamet izni ile 5 sene boyunca kesintisiz kalması halinde, gerekli diğer şartları taşıması ve başvuru belgelerinin eksiksiz hazırlanması neticesinde yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığını kazanabilir. Türk Vatandaşlığının yetkili makam kararıyla genel olarak kazanılması hakkındaki bilgiye sitemizden ulaşabilirsiniz.

Güvenilir hizmet ve üstün kalite ile Türk Vatandaşlığı başvurularınız için bize ulaşın.