Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığından Çıkma

Seçme Hakkının Kullanılması ile Türk Vatandaşlığından Çıkma

Türk Vatandaşlığına sahip bazı yabancılara seçme hakkının kullanılması ile Türk Vatandaşlığından çıkma hakkı tanınmıştır. Buna göre;

  • Anne veya babadan dolayı soy bağı dolayısıyla doğum ile Türk Vatandaşı olanlardan yabancı anne veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan kazanan kişiler,
  • Anne veya babadan dolayı soy bağı dolayısıyla doğum ile Türk Vatandaşı olanlardan doğum yeri ile yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişiler,
  • Evlat edinilme ile Türk Vatandaşlığını kazanan kişiler,
  • Doğum yerine göre Türkiye’de doğup Türk Vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı anne veya babanın vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığını kazanan kişiler, 
  • Sonradan Türk Vatandaşı olan anne veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kazanan kişiler

 

Yukarıdaki nedenlerden birine sahip olan kişi, seçme hakkını kullanarak yazılı bir bildirim ile Türk Vatandaşlığından çıkabilecektir. Bu seçme hakkı, erginlik yaşı olan 18 yaşından itibaren 3 yıl içerisinde kullanılabilir. Dolayısıyla kişinin seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığından çıkabilmesi en geç 21 yaşına kadar mümkün olacaktır. Ancak; Türk Vatandaşlığının kaybı, seçme hakkını kullanacak kişiyi vatansız yapacak ise bu hakkın kullanılması engellenir. Diğer bir deyişle, kişinin seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığından çıkabilmesi için kişinin aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına sahip olması gerekir. Böylece Türk Vatandaşlığını kaybettiğinde sadece uyruğunda bulunduğu yabancı ülkenin vatandaşı olarak kalacaktır.

Seçme Hakkının Kullanılması Başvurusu

Seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığından çıkmak isteyen kişiler, aşağıdaki belgeleri hazırladıktan sonra İçişleri Bakanlığı’na başvurabilirler:

  1. Başvuru formu
  2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
  3. Kişinin kazandığı yabancı ülke vatandaşlığını gösteren belge (Türkçe tercüme edilmiş ve noter onaylı olmalı)
  4. Kişiye ait nüfus kayıt örneği

İçişleri Bakanlığı, başvuran kişi hakkında inceleme yapar. Bu incelemede aranan şartları taşıyıp taşımadığı araştırılır. Araştırma sonucunda şartları taşımadığı belirlenirse başvurusu reddedilir, ancak şartları taşıdığı anlaşılırsa karar verilir ve Türk Vatandaşlığından çıkarılır.

Seçme Hakkının Kullanılması ile Türk Vatandaşlığından Çıkmanın Sonuçları

Belgelerini eksiksiz getiren ve şartları taşıyan kişiler gerekli araştırmanın neticesinde Türk Vatandaşlığından çıkarılırlar. Bu çıkarılma sonucunda kişi yabancı statüsüne alınır ve kişinin aile kütüğündeki kaydı kapalı hale getirilecektir.

Seçme Hakkının Eş ve Çocuklara Tesiri

Türk Vatandaşlığının seçme hakkının kullanılması suretiyle çıkılması halinde Türk Vatandaşı olan eşin Türk Vatandaşlığı etkilenmez.

Çocuğun anne ve baba ile beraber seçme hakkının kullanılması halinde çocuk da Türk Vatandaşlığından çıkacaktır.

Çocuğun anne veya babadan sadece biri ile birlikte de seçme hakkının kullanılması ile vatandaşlıktan çıkma işlemi görülebilir. Bu halde çocuk için diğer eşin noter huzurunda verilmiş muvafakat belgesi gerekmektedir. Muvafakatin verilmemesi halinde mahkemeye başvurularak hâkimin kararına göre işlem yapılabilir.

Not: Türk Vatandaşlığının kaybı sonucunda çocuk vatansız kalacak ise Türk Vatandaşlığından çıkartılmayacaktır.