Mavi Kart Uygulaması ve Başvurusu

MAVİ KART UYGULAMASI

Doğum ile Türk Vatandaşlığını kazanmış iken çıkma iznini kullanarak Türk Vatandaşlığını kaybedenler (ve altsoyları) yabancı durumuna düşseler dahi Türk Vatandaşlarına tanınan haklardan bazı istisnalar dışında aynen yararlanmaya devam ederler. Türkiye’de ikamet, seyahat etme, çalışma, yatırım yapma, ticari faaliyetlerde bulunma, miras, taşınır ve taşınmaz alımı gibi konularda Türk Vatandaşı gibi işlem görülür. Hatta o zamana kadarki kazanılmış sosyal güvenlik hakları korunur. Ancak milli güvenlik ve kamu düzenine ilişkin düzenlemeler saklı tutulmakta olup, hakkın kullanımı Türk milli güvenliği ve kamu düzenini etkileyecekse hakkın kullanılması sınırlandırılabilir. 

Türk Vatandaşlığını çıkma izni ile kaybedenlerin askerlik yükümü kalkar. Bunun yanında seçme ve seçilme, araç veya ev eşyası ithal etme hakları kaldırılır. Bu kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli nitelikte herhangi bir kamu hizmeti görevlerinde bulunamasalar da işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

Not: Çıkma İzni Kullanılarak Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi konulu yazıya sitemizden erişebilirsiniz

Doğum ile Türk Vatandaşlığını kazanmış iken çıkma iznini kullanarak Türk Vatandaşlığını kaybedenlere, İçişleri Bakanlığına yapacakları başvuruları dâhilinde bu haklardan yararlanabileceklerini gösterecek Mavi Kart düzenlenir. Bu Kart, 21/02/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında değerlendirilmekte olup ilçe nüfus müdürlüklerince düzenlenmektedir. 

Mavi Kart Başvurusu İçin Gereken Belgeler

  1. Mavi Kart talebini belirten başvuru dilekçesi
  2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
  3. Yabancı ülke vatandaşlığını gösteren belge (veya pasaport)

Doğum ile Türk Vatandaşlığını kazanmış iken çıkma iznini kullanarak Türk Vatandaşlığını kaybedenlere temin edilen çıkma belgesini alan kişi (ve onunla beraber Türk Vatandaşlığından çıkan çocukları) artık yabancı konumuna düşer ve aile kütüklerine işlenir, aile kütükleri kapalı hale getirilir. Mavi Kart da kapanan bu nüfus kayıtları esas alınarak düzenlenmektedir. 

Mavi Kartın Kullanılması

Mavi Kart ile kişi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yerine kullanılacak bir kimlik numarası alır. Ancak Mavi Kart; nüfus cüzdanı, pasaport veya kimlik belgesi olarak kullanılamayacaktır. Kurumlardan hizmet alınması halinde uyruğunda bulunduğu yabancı ülkeye ait kimlik belgesi ile beraber kullanılabilecektir.

Mavi Kartın ibrazı ile yukarıda belirtilen haklar kullanılabilecektir. Mavi Kartın ibraz edilememesi halinde Kimlik Paylaşım Sisteminde bulunan Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve yabancı devlet kimlik belgesi ile işlem yapılabilir.

Not: Mavi Kartlılar Kütüğü, Doğum ile Türk Vatandaşlığını kazanmış iken çıkma iznini kullanarak Türk Vatandaşlığını kaybedenlerin ve bu kişilerin altsoylarının elektronik ortamda tutulduğu alandır. Her türlü nüfus değişiklikleri buraya kaydedilir. Dolayısıyla doğum, evlilik, boşanma gibi nüfus ve adres değişikliklerinin nüfus müdürlüklerine bildirim yapılması gerekmektedir. 

Türk Vatandaşlığının yeniden kazanılması halinde Mavi Kartın akıbeti

Mavi Kart sahibi kişinin Türk Vatandaşlığını yeniden kazanması durumunda Mavi Kart iade edilerek imha edilir. Mavi Kartın imhası, Mavi Kart düzenlemeye yetkili makamlar tarafından, nüfus müdürlüklerince yerine getirilir.