Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve Görevler

YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

  1. Noterlik
  2. Eczacılık
  3. Turist rehberliği
  4. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık.
  5. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi
  6. Veterinerlik
  7. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
  8. Gümrük müşavirliği
  9. Avukatlık
  10. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük