Yabancılar Vize, Oturum /İkamet İzni, Çalışma İzni

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE'DEKİ RESMİ İŞLEMLERİ (VİZE, İKAMET, ÇALIŞMA İZİNLERİ)  

Türkiye'ye gelmek isteyen, Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların resmi işlemleri genel olarak aynı olmakla birlikte, bu işlemler, yaşadıkları sorunlar baz alındığında her bir vatandaş için farklılık arzedebilmektedir.

Sektörün önde gelen firmalarından olan biri olan kurumumuz, ülkemizde yaşayan, başta Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Gürcistan, İran ve Filipinler başta olmak üzere yabancı uyruklu vatandaşların vize, oturum izni, çalışma izni, ceza ödeme, sigorta poliçesi hazırlama, deport işlemleri konularında yabancı ülke vatandaşlarına destek hizmeti sunmaktadır. 

Türkiye'ye gelmek isteyen bir yabancı öncelikle Türkiye'nin ülkesine yönelik vize uygulamasına dikkat etmek zorundadır. Eğer ki, Türkiye, yukarıda da ifade edildiği gibi, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Gürcistan, İran ve Filipinler vatandaşlarına vize uyguluyorsa, o halde yapılacak öncelikli iş, bu ükelerin vatandaşlarının en yakın Türkiye Büyükelçiliğine veya Konsolosluğu'na gidip vize başvurusunda bulunmalarıdır.

Türkiye vize başvuruları esasen bir evrak dosyası hazırlama sürecidir. Türkiye vizesi dosyası, başvurucu kişiyle ilgili belgelerden oluşmaktadır. Vize dosyası, içeriği itibariyle,yabancı kişinin kim olduğu, kimliği, ne iş yaptığı, hangi kurum veya şirkette çalıştığı, öğrenci olup olmadığı, ziyaret sırasında masraflarının nasıl karşılanacağı, giderlerin şirketi tarafından mı yoksa kişinin kendisi tarafından mı karşılanacağı, Türkiye'de nasıl kalınacağı, kim tarafından davet edildiği ve kim tarafından kendisine yardımcı olunacağı, herhangi bir Türk firmasında çalışıp çalışmayacağı, Türkiye'de ne kadar bir süre dahilinde ikamet edileceği, ziyaretin amacının ne olduğu, turistik, çalışma, öğrenim amaçlı olup olmadığı konularında bilgi verir.

Vize başvurusu dosyasının Türkiye Büyükelçiliği'ne veya Konsolosluğu'na teslim edilmesinin üzerinden 1-30 gün içerisinde yanıt verilir. Bu yanıt olumlu veya olumsuz olabilir. Oumsuz yanıt verilmesi halinde bunun sebebi hususunda sözlü veya yazılı gerekçe sunulur. Türkiye vize başvurusunun olumlu bulunması halinde, başvuran yabancı kişinin pasaportuna Türkiye vizesi yapıştırılır. Türkiye vize etiketi üzerinde, vizenin geçerlilik süresi, ikamet süresi, vize numarası, kişinin adı ve soyadı mutlaka belirtilir. Bu vize ile yabancı kişi Tükiye'ye giriş yetkisi kazanır. Türkiye'ye girdikten sonra ise, vize etiketinde belirtilen süre kapsamında ikamet etme hakkı bulunur.

TÜRKİYE İKAMET / OTURUM İZNİ  

Vize süresi genel olarak en az 3 gün, en fazla 90 gün olabilir. Yabancı ülke vatandaşı kendisine bahşedilen süre dahilinde Türkiye'de kalabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kişinin, vizenin öngördüğü ikamet süresinin bitiminden önce Türkiye'den çıkması gerektiğidir. Süre bitiminden önce çıkmadığı takdirde, kişi cezalı duruma düşer, sınırdışı (deport) edilmeleri sözkonusu olur, hatta 3 ay ile 5 yıl arasında bir süre için giriş yasağı konabilir. 

Bundan dolayı, vize ikamet süresinden daha fazla kalınmasının bahiskonusu olması halinde kişinin yapması gereken öncelikli husus ikamet izni başvurusunda bulunmasıdır. Burada önem verilmesi gereken husus ise, vize süresinin bitiminden önce ikamet izni için başvuru yapılmasıdır. Bu sürenin bitiminden sonra ikamet izni başvurusu yapılamaz. Böyle bir durumda yabancı kişinin Türkiye'den çıkması gerekir. Çıkış aşamasında sınır makamları tarafından belirlenen para cezasının ödenmesi elzemdir. Aksi halde Türkiye'ye giriş yasağı konulması kaçınılmaz olur.

TÜRKİYE KISA SÜRELİ İKAMET / OTURUM İZNİ

İkamet izni başvurusu kişinin kendisi veya bir aracı kurum tarafından gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede öncelikle ikamet izni türünün belirlenmesidir. Kişi altı farklı amaçla ikamet izni alabilir. Bu amaçlar ikamet izni çeşidini de belirler:

- Kısa süreli Türkiye oturum/ikamet izni

- Uzun süreli Türkiye oturum/ikamet izni

- İnsani amaçlı Türkiye oturum/ikamet izni

- Türkiye Aile oturum/ikamet izni

- Türkiye Öğrenci oturum/ikamet izni

- Türkiye insani ticaret oturum/ikamet izni

Farklı amaçlarla Türkiye kısa süreli ikamet izni almak mümkündür. Bu amaçlar, kısa süreli arasında şunlar vardır:

- Bilimsel araştırma amaçlı kısa dönem Türkiye ikamet izni

- Türkiye'de taşınmaz malı / gayrımenkulü bulunanlar için Türkiye kısa süreli ikamet izni

- Ticari iş görüşmesi kurma amaçlı Türkiye kısa dönem ikamet izni

- Hizmet içi eğitim programına katılma amaçlı Türkiye kısa süreli ikamet izni

- Öğrenci değişim programına katılma amaçlı Türkiye kısa süreli ikamet izni

- Turizm, seyahat amaçlı Türkiye kısa dönem ikamet izni

- Tedavi olma amaçlı Türkiye kısa süreli ikamet izni

- Adli veya idari kararlar gereği Türkiye'de kalma amaçlı Türkiye kısa süreli çalışma izni

- Türkçe öğrenme amaçlı Türkiye kısa dönem ikamet izni

- Kamu kanalıyla Staj, eğitim, kurs görme amaçlı Türkiye kısa dönem ikamet izni

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarına verilen Türkiye kısa süreli ikamet izni.

Türkiye kısa süreli ikamet izinlerinin alınabilmesi için bazı evrakların hazırlanması gerekmektedir. Bu evraklar genel olarak aynı olmakla birlikte, ikamet izninin türüne ve başvuran yabancıının durumuna göre farklılık gösterebilir. Bu konuyla ilgili olarak aşağıda iletilen telefon numaralarından bize ulaşabilir ve öğrenmek istediklerinizi sorabilirsiniz.

Türkiye kısa dönemli ikamet / oturum izni amaçlı başvuruların dikkatli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. İstenen belgelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması, doldurulması gereken bilgilerin doğru ve hatasız olması, randevuların doğru şekilde alınması, sigortaların gereği gibi yapılması, harçların zamanında ve eksiksiz bir şekilde yatırılması önemlidir.

Yabancılar.org sitesi olarak, uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve alanında uzman ekibimizle size yardımcı olmaya ve destek vermeye hazırız. Bizi arayıp, her konuda sorular sorabilir ve öğrenmek istediğiniz hususları aydınlatmamızı isteyeblirsiniz.   

TÜRKİYE UZUN SÜRELİ İKAMET / OTURUM İZNİ

Türkiye'de yasal bir şekilde kesintisiz olarak 8 yıl oturan yabancı uyruklu kişiler Türkiye uzun süreli ikamet / oturum izni için başvurabilirler. Türkiye uzun süreli ikamet izni süresiz olarak verilir. Sözkonusu ikamet izni alabilmek için belirli koşulları karşılamak elzemdir. 

Uzun dönem ikamet / oturum izni alan yabancı uyruklu şahıslar, aşağıda belirtilen haklar hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu tüm haklardan yararlanabilirler:- Askerlik yapma yükümlülüğü, - Seçme ve seçilme, - Kamu görevlerine girme  - Muaf olarak araç ithal etme ve - Özel kanundaki vaki düzenlemeler.

Türkiye Uzun süreli ikamet iznine başvurmak üzere hazırlanan dosyanın doğru ve eksiksiz olması önemlidir. Bu çerçevede yabancilar.org sitesinin deneyimli uzmanlarına başvurabilir ve ikamet izninizin olumlu neticelenmesini garantiye alabilirsiniz. Firmamızın iletişim numaraları aşağıda verilmektedir.

TÜRKİYE ÇALIŞMA İZNİ

Son yıllarda Türkiye ekonomisi büyük bir gelişme katetmiştir. Türkiye ekonomik büyüklük açısından Avrupa’da 6., dünyada ise 17. Sıradadır. Sanayi ve ticaretin yanısıra hizmet sektöründe de önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye’de çalışmak üzere her yıl yüzlerce yabancı çalışma izni başvurusunda bulunmaktadırlar. Türkiye çalışma izni başvurusu yapmak belirli prosedürleri takip etmek zorundadır.

Türkiye’de herhangi bir firmada çalışmak isteyen yabancılar Çalışma İzni başvurularını iki şekilde yapabilirler. Eğer ki, kişi kendi ülkesinde bulunuyorsa, Türkiye çalışma izni başvurusunu o ülkedeki Türkiye Konsolosluğu aracılığıyla yapabilir. Bu yöntemi denemek isteyen kişi öncelikle Türkiye Konsolosluğu’ndan randevu alır. Konsolosluğa gitmeden önce yabancının, Türkiye’de çalışmayı planladığı şirket ile imzaladığı iş sözleşmesini hazırlamış olması gerekir. İş sözleşmesi ekine, çalışacağı şirkete ait güncel evrakları (Bilanço, kar-zarar tablosu, SGK dökümü, Faaliyet Belgesi, Türkiye Sicil Gazetesi) koymalıdır.

Sözkonusu evrakları alan Konsolosluk, yabancının çalışma izni başvurusu için gerekli girişimde bulunmaya başlar. Konsolosluk bu aşamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online başvuruda bulunur. Yapılan online başvuru sonucunda edinilen referans numarası başvuru sahibi yabancıya verilir.

Konsolosluktan referans numarasını alan yabancı sözkonusu referans numarasını Türkiye’de çalışacağı firmanın temsilcisine ulaştırır. Firmanın temsilcisi bu referans numarası ile Çalışma Bakanlığı’na online başvuru yapar ve bu başvuruyu takiben 10 gün içerisinde başvuru evraklarını Çalışma Bakanlığı’na iletmek zorundadır. Çalışma izni başvuruları ortalama 20-25 gün içerisinde neticelenir ve sonuç Türkiye’nin Konsolosluğuna bildirilir. Konsolosluk da başvuru sahibi yabancıya sonucu iletir. Sonucun olumlu olması halinde yabancının pasaportuna çalışma vizesi etiketi yapıştırılır.

Pasaportuna çalışma vizesi etiketi yapıştırılan yabancı, belirlenen tarihte Türkiye’ye giriş yapmak zorundadır. Giriş yaptıktan sonraki 20 iş gününde yabancının adres kayıt sistemine kaydını yaptırması gerekir.

Yurtiçi başvuru halinde ise yabancının Türkiye’de en az 6 ay ikamet izninin olması gerekir. Ancak burada dikkate alınması gereken husus şudur: Sözkonusu ikamet izninin alınma sebebinin öğrenim vizesi dışında bir vesile olması gerekir. 6 aydan fazla bir süre ikamet izni olan bir yabancı için Türkiye içinden çalışma izni başvurusunda bulunulabilir.

Yurtiçi müracaatlarda, başvuru yabancı şahsın çalışacağı firma temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. İlk başvuru online olarak yapılır. Online başvuru sırasında bazı evraklar taratılarak Çalışma Bakanlığı’na iletilir. Online başvuru sırasında doldurulan başvuru formu da yabancı ve firması yetkilisi tarafından imzalanır. Şirket evrakları arasında pasaport, kimlik, bilanço, kar-zarar tablosu, Türkiye Sicil Gazetesi, SGK Hizmet Dökümü, Faaliyet Belgesi yer alır. Bunlara online başvuru formu da eklenerek 6 iş günü içerisinde Çalışma Bakanlığı’na gönderilir.

20-25 günlük bir değerlendirme sonucunda olumlu veya olumsuz sonuç firmaya bildirilir. Olumlu sonuç halinde harç ve değerli kağıt bedelinin ödenmesi gerekir. Sonuç bildiriminin hemen akabinde ayrıca yabancının SGK girişinin yapılması elzemdir.   

 

 

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN YABANCILARIN HER TÜRLÜ RESMİ İŞLEMLERİNDE FİRMAMIZ, TECRÜBELİ UZMANLARIYLA DESTEK VERMEYE HAZIRDIR.

BİZİ ARAYIN...