Yabancı Uyruklu Öğretmenler İçin Çalışma İzni Nasıl Alınır?

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLER İÇİN ÇALIŞMA İZNİ

MEB’na bağlı özel eğitim kurumlarında çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretmenler için Yüksek Öğrenim Kurumundan (YÖK) Denklik Belgesi ve Ön İzin Belgesi (mesleki yeterlilik belgesi) alınması zaruridir.

Yabancı uyruklu öğretmeni istihdam edecek kurumların ise “Kurum açma ve öğretime başlama izni” ile “Ruhsatname” sahibi olmaları şarttır.

İngiltere vatandaşlarının İngilizce öğretmeni olmak için herhangi bir sertifika veya yeterlilik belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

T.C. vatandaşlarıyla evli yabancı uyruklu öğretmenlerin, evliliğin 3 yılını doldurmuş olması veya sözkonusu evlilikten çocuk olması durumunda Denklik Belgesi haricinde başkaca bir kritere ihtiyaç bulunmamaktadır.