Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkiye'de Yükseköğrenim

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİM

Türkiye’de yükseköğrenim kurumları, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi veren üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar ve meslek yüksekokullarından oluşmaktadır.

Türkiye’de 109 devlet, 64 vakıf (özel) üniversitesi bulunmaktadır ve üniversitelerde 6 milyon öğrenci eğitim almaktadır.

Yüksek Lisans, Doktora Programları ile İlgili Genel Bilgiler

Lisansüstü programlar, yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık programlarını içerir.

Türkiye’de Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki biçimde yürütülür. Tezli yüksek lisans programı minimum yedi  ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı ise minimum 10 ders ve dönem projesinden oluşmaktadır. Yüksek lisans programlarını bitirme süresi 2 senedir.

Doktora programları, minimum yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi maksimum 4 yarıyıl, doktora programını bitirme süresi ise 8 yarıyıldır. Doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip olmak zaruridir. Tıpta uzmanlık programları doktora programları ile eşdeğer düzeydedir ve üniversitelerin Tıp Fakültelerinde ve Sağlık Bakanlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastanelerde yürütülmektedir.

Lisansüstü eğitim programlarına müracaat edecek adayların, müracaatlarında, genellikle, tamamladıkları eğitime ait diploma, aldıkları derslerin içerikleri ve not çizelgesine ek olarak, referans mektubu ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) sonucu veya uluslararası düzeyde tanınmış bir lisansüstü giriş sınav sonucu (GRE, GMAT vb.) sunmaları gerekmektedir.

Her üniversitenin ve programın farklı kabul ölçütleri olabilir. Bu nedenle, lisansüstü düzeyde öğrenim görmek isteyenlerin doğrudan enstitülere başvurmaları gerekmektedir.

Lisans Programlarına Kabul Koşulları

Türkiye’deki üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler, öğrenim görülmek istenen üniversiteyle iletişime geçilerek öğrenilebilir.

. Öğrenci Kabul Formu

. Lise Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)

. Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)

. Dil Yeterlik Belgesi (Üniversitenin dil yeterlik düzeyinin karşılanması zaruridir. Bu kriteri karşılayamayan adayların üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri istenir. Yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına iştirak etmek zorundadır.)

. Üniversite Giriş Sınav Sonucu (Geçerli sınavların hangileri olduğunu öğrenmek için ilgili üniversite ile iletişime geçilmelidir. Uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yeterli puan alamamış öğrenciler, üniversitenin uluslararası öğrenciler için yapılan kendi sınavına girebilir.)

. Finansal Teminat Mektubu

. Kayıt Ücreti

Kayıt için gerekli tüm belgeler devam edilecek üniversiteye, Akademik Takvimde duyurulan son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Türkiye’de yüksek lisans eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler öğrenim görülmek istenen üniversiteyle iletişime geçilerek öğrenilebilir.


•    Öğrenci Kabul Formu

•    Lisans veya Yüksek Lisans Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)

•    Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)

•    Güncellenmiş Özgeçmiş Belgesi

•    Niyet Mektubu

•    Tavsiye Mektupları

•    Dil Yeterlik Belgesi (Başvuran adaylar minimum İngilizce yeterliği için ilgili üniversite ile iletişime geçmelidir. Üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamayan adaylar üniversitenin yeterlik sınavına girebilmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına iştirak etmek zorundadır.)

•    Yüksek Lisans Giriş Sınavı Sonucu (Türkiye’deki karşılığı: ALES) (Geçerliği olan sınavlar için ilgili üniversite ile iletişime geçilmelidir)

•    Yazılı sınavlar ve/veya mülakatlar

•    Finansal Teminat Mektubu

•    Kayıt Ücreti

Kayıt için gerekli bütün belgeler ilgili üniversiteye Akademik Takvimde duyurulan son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

NOT: Türkiye’de bir üniversitede lisans öğrenimi görmek için, ilgili üniversitelere doğrudan müracaat etmek gerekmektedir. Türkiye’de her üniversite kendi koyduğu şartlar doğrultusunda öğrenci kabul etmektedir.

Eğitim Dili

Adayların, müracaat etmek istedikleri üniversitenin eğitim verdiği dilde (genellikle İngilizce veya Türkçe) yeterli olduklarını ispatlamaları gerekmektedir. Üniversiteye kabul edilen ancak gerekli dil şartını sağlayamayan öğrencilere, kabul edildikleri üniversite tarafından bir yıl dil kursu verilmektedir. Ayrıca, yabancı uyruklu öğrenciler için üniversitelerde Türkçe dersleri vardır.

TÜRKİYE’DE YAŞAM

Konaklama

Türkiye’deki üniversiteler kendi konaklama olanaklarına sahiptir. Üniversite yurtlarının yanı sıra devlet yurtları öğrencilere konaklama hizmeti sunmaktadır. Öğrencilerin bir araya gelerek ev kiralamaları da mümkündür.

Beslenme

Tüm üniversitelerde iyi ve uygun fiyatlı yiyecek alternatifleri mevcuttur. Diğer bir seçenek ise üniversite yerleşkeleri çevresindeki kafe ve restoranlardır.

Ücretler ve yaşam masrafları

Yabancı uyruklu öğrenciler için aylık tahmini gider öğrenciden öğrenciye değişmekle beraber minimum 300-400 ABD Doları civarındadır. Dönem başına kitap masrafları ve idari masraflar ise yaklaşık 100-150 ABD Dolarıdır.

Yükseköğrenim programları için harçlar her yıl değişmektedir. Harçlar, devlet üniversitelerinde yıllık ortalama 250-1800 ABD Doları, özel üniversitelerde ortalama 6.000 - 16.000 ABD Doları arasındadır.

Ulaşım

Türkiye’de toplu ulaşım uygun ve kolay olup otobüs, minibüs ve metro yoluyla sağlanır. Öğrencilerin şehir içi ve şehirlerarası ulaşımlarda indirimli bilet alma hakkı vardır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN YASAL ZORUNLULUKLAR

Öğrenci Vizesi

Yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’ye gelmeden önce kabul edildikleri üniversiteden aldıkları kabul mektubuyla birlikte ülkelerindeki en yakın Türk konsolosluğuna giderek geçerli bir öğrenci vizesi edinmelidirler. Bu vize, üniversiteye kayıt için zaruridir.

Oturma İzni

Bütün yabancı uyruklu öğrenciler, bulundukları ilin Göç İdaresi’nden Oturma İzni almak zorundadırlar. Yasaya göre, yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’ye girdikten sonra bir ay içerisinde Oturma İzni almak zorundadırlar. Oturma İzninin her yıl yenilenmesi gerekir.

Sağlık Sigortası

Öğrencilere, Türkiye’de geçerli olacak ve sağlık masraflarını karşılayacak uygun bir sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilmektedir. Üniversiteleri tarafından karşılanmayan her türlü tedavi ya da hastane masraflarını yabancı öğrencilerin kendileri ödemekle yükümlüdürler.