Türkiye'de Yatırım Yapmanın Avantajları Nelerdir?

     NEDEN TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPILMALI?

  • Türk ekonomisi hızla gelişmektedir. 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2015 yılında üç kattan fazla artarak 720 milyar ABD dolarına yükselmiştir.
  • Türkiye’de istikrarlı bir ekonomik büyüme kaydedilmiştir; 2002 ve 2015 yılları arasında reel GSYİH yıllık ortalama % 4,7 artmıştır
  • Türk ekonomisi, yıllık ortalama % 3,8 oranındaki reel GSYİH büyümeyle OECD ülkeleri arasında 2016-2017 arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri durumundadır.
  • 2016 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 6. Ekonomidir.
  • Son 10 yılda 151 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış bir ekonomidir.
  • Türkiye, 2002 ve 2015 yılları arasında % 400 artışla 144 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektöre sahiptir.