Türkiye'de Yatırım Yapma Suretiyle Türk Vatandaşlığını Kazanma

TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPAN YABANCILARA TÜRK VATANDAŞLIĞI’NIN VERİLMESİ

12 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemelere göre, aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılayan yabancılar, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

 . Minimum 2 milyon Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen

. Minimum 1 milyon Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen

. Minimum 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca saptanan

. Minimum 3 milyon Amerikan doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı BDDK tarafından tespit edilen

. Minimum 3 milyon Amerikan doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca belirlenenler