Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi İle İlgili Genel Hususlar

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ

1. Yasal temel:

Yapılan son kanuni düzenlemeyle, yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranmaz.

Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediniminin mümkün olup olmadığı konusunda Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından bilgi almak mümkündür.

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alırken dikkat etmesi gereken hususlar:

2. Resmi Sözleşmelerin hazırlanması:

Taşınmaz mülkiyetin devrini amaçlayan resmi sözleşmeler, mutlaka taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılması gerekir. Bununla birlikte, resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da sözkonusu olabilir. 

Mülkiyetinin nihai olarak kazanılması ancak Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır. 

3. Yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar:

A. Yabancılar yasal limitlere uymak şartıyla, Türkiye’de taşınmaz mal satın alabilir. Bununla birlikte, farklı kentlerde olsa dahi, yabancı bir gerçek kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam büyüklüğü 30 hektarı geçemez

B. Gayrımenkul alımı yapılmadan önce, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması gerekmektedir. Taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu durumun ödeme öncesinde açıklığa kavuşturulması önem arz eder.

4. Pratik bilgiler:

A. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz satın alımı amacıyla, ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerine yapılan başvuruda:

- Kimlik belgesi veya pasaport,

- İkamet tezkeresi,

- Vekaletname ile iş yaptırılması halinde, vekaletnamenin onaylı çevirisi.

B. Satış sözleşmeleri yapılmadan önce, Tapu Dairesi’nden, “taşınmazın ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı, sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı,” gibi hususlar kontrol edilmelidir.

C. Türkiye’de mülk satın almak isteyen yabancıların,

- Taşınmaz hakkında Tapu Sicil Müdürlüklerinden bilgi edinilmeden, hukuki bağlayıcılığı olan sözleşmeleri imzalamamaları ve ödeme yapmamaları,

- Satıcı kişi veya şirketler konusunda araştırma yapmadan işlem başlatmamaları, ciddi ve güvenilir olduklarını ispat edemeyen şahıs veya firmalar ile çalışmamaları,

uygun olacaktır.

Alım-Satım hususunda herhangi bir uzlaşmazlık olması durumunda, konunun yargıya taşınması ve Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.