Türkiye Yabancı Yatırımlar Mevzuatı

TÜRKİYE’DE YABANCI YATIRIMLAR MEVZUATI

Yatırım Mevzuatı 

Uluslararası standartlara uygun ve sade, aynı zamanda tüm yatırımcılara eşit muamele sunmakta olan Türk Yatırım mevzuatının temelini;

. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu (5084 sayılı),

. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (4875 sayılı),

. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası Uygulama Yönetmeliği,

. Çok taraflı ve ikili anlaşmalar

. Sektörel bazda yatırımların teşvikini düzenleyen muhtelif kanunlar ve

. İlgili alt düzenlemeler

oluşturmaktadır.

Doğrudan Yabancı Yatırım İçin Yasal Çerçeve

1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Kanunu (4875 Sayılı)

Bu Kanunun temel amacı; Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek ve yatırımcıların haklarını korumaktır.

DYY Kanunu, yabancı yatırımcılar ve doğrudan yabancı yatırımların bir tanımını yapmakta ve;

. Yatırım yapma özgürlüğü,

. Ulusal muamele,

. Kamulaştırma ve devletleştirme,

. Kârın serbest transferi,

. Ulusal ve Milletlerarası tahkim,

. Nakit harici sermayenin değerlendirilmesi,

. Yabancı personel istihdamı ve

. İrtibat büroları gibi

doğrudan yabancı yatırımların önemli ilkelerini de açıklamaktadır.

2. İkili Anlaşmalar

a. Yatırımların Teşvik Edilmesi ve Korunmasına Yönelik İkili Anlaşmalar

Karşılıklı yatırım anlaşmalarının temel amacı;

. İlgili ülkelerdeki yatırımcılar ve yatırımlara yönelik davranış standartlarını belirlemek ve taraflar arasında ekonomik iş birliği için olumlu bir ortam oluşturmak

. Taraflar arasındaki sermaye akışını artırarak istikrarlı bir yatırım ortamı sağlamak

. Uluslararası tahkim hükmüne sahip olması hasebiyle, yatırımcılar ve ev sahibi ülke arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin yolları ortaya koymak.

Türkiye ile 94 ülke arasında İkili Yatırım Anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu 94 İkili Anlaşmanın 75 tanesi yürürlüğe girmiştir.

75 ülke

İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Küba, Afganistan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Fas, Filipinler, Tacikistan, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen, Yunanistan, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika-Lüksemburg, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Suriye, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, Moğolistan, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Malta, Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Endonezya, Estonya, Etiyopya, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran,

b. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları

İmzacı iki ülkeden birinde ödenmiş olan bir verginin, diğerinde ödenmesi gereken vergiden düşülmesine ve bu yolla çifte vergilendirmenin önlenmesine olanak tanıyan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları (ÇVÖA) Türkiye ile 80 ülke ar  asında imzalanmıştır.

80 ülke

Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Endonezya, Estonya, Etiyopya, Fas, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, İngiltere, İran, İrlanda, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malezya, Malta, Mısır, Moğolistan, Moldova, Norveç, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, İsrail, İsveç, İsviçre, Hindistan, Hollanda, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Lübnan,Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda, Yemen, Yunanistan, Karadağ,

c. Sosyal Güvenlik Anlaşmaları

Türkiye ile 26 ülke arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalamıştır.

26 ülke

Arnavutluk, Avusturya, Fransa, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Libya, Lüksemburg, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Gürcistan, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kanada ve Kebek eyaleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Makedonya, Norveç.

3. Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)

1996 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma, Türkiye ve AB ülkeleri arasında herhangi bir gümrük kısıtlaması olmaksızın ticaret yapılmasına imkan tanımaktadır.

Türkiye şu ana kadar 37 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamıştır.

37 ülke

Mısır, Morityus, Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek, Gürcistan, İsrail, Karadağ, Malezya, Suriye (askıda), Şili, Tunus, Ürdün, Arnavutluk, Filistin, EFTA, Fas, Güney Kore.

Müzakere Süreci Biten Ülkeler: Kosova, Lübnan, Moldova, Singapur, Gana, Faroe Adaları

Müzakere Sürecindeki Ülkeler: Kamerun, Kolombiya, Körfez İşbirliği Konseyi, Libya, Peru, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvador, Japonya, Meksika, Mercosur, Seyşeller, Ukrayna.