Türk Vatandaşlığını Kazanma İle İlgili Genel Hususlar

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, aşağıda aranan şartları taşıması halinde, İçişleri Bakanlığı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir;

 • Kendi milli Kanununa, haymatlos (vatansız) ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanuna göre, ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru yasal ve kesintisiz olarak beş yıl Türkiye’de ikamet etmiş olmak.

İkamet ile ilgili hususlar:

 • Zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık sebepleri hariç, bir yılda toplam altı ayı geçen veya son 5 yıl içinde toplam bir yılı geçen Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır.
 • Oturum süresinde kesintisi olanların oturum izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz.
 • Kesintisiz oturum izni sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci oturum izinlerinin yarısı, diğer oturum izinlerinin ise tamamı sayılır.
 • Çalışma izni ve “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” süreleri oturum izni sürelerinin 13 / 23 hesaplanmasında toplam süreye dahil edilir.
 • Anlaşmalı evlilik yoluyla alınan ve sonradan iptal edilen oturum izinleri, oturum izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

TURİSTİK (KISA DÖNEM) İKAMET İLE TÜRK VATANDAŞI OLUNUR MU?

Evet. Türkiye’de kesintisiz olarak 5 yıl Turistik (kısa dönem) oturum izni ile ikamet edildiğinde ve Türkiye dışında kalınan süre 180 günü aşılmaz ise Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir.

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İLE TÜRK VATANDAŞI OLUNUR MU?

Evet. Bununla birlikte, öğrenci ikameti ile Türkiye’de kalınan sürenin yarısı hesaplanmaktadır. Örneğin 4 yıllık bir üniversite bitirildiğinde, bu süre vatandaşlık başvurusunda 2 yıl olarak hesap edilmektedir, 3 yıl da ikamet izni veya çalışma izni alınması durumunda Türk vatandaşlığına başvurabilir.

TÜRK VATANDAŞI OLMAK İÇİN KAÇ YIL EVLİ KALMAK GEREKLİDİR?

Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar üç yıl evli kalması durumunda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

YABANCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇME ŞARTLARI

 • Genel sağlık bakımından tehlike arz eden bir hastalığı bulunmamak.
 • Toplum içinde birlikte yaşamanın getirdiği sorumluluk duygusu ile davranması, iyi ahlak sahibi olmak, davranışları ile çevresine güven vermek, toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
 • Sosyal yaşama uyum sağlayabilecek seviyede Türkçe bilgisi
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla sorumlu olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin olmaması.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan, yukarıda sayılan şartlar ile birlikte, taşıdıkları ülkenin vatandaşlığından çıkma koşulu da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, yasada bildirilen koşulları taşıması durumunda yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir. Bununla birlikte, istenen koşulları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.