Turizm Sektöründe Çalışacak Yabancılara Çalışma İzni

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı personel çalıştıracak kurumların YURT İÇİ BAŞVURUSUNDA istenen evrak: 

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Turizm işletme belgesi
 3. Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu
 4. Vekaletname
 5. Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi
 6. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

Yabancıdan İstenen Belgeler

 1. Pasaport fotokopisi.
 2. En az 6 aylık ikamet tezkeresi
 3. 1 adet fotoğraf
 4. Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma

Yabancıdan istenen bilgiler

 • Yabancının alacağı maaş
 • Yabancının yurtiçi ikamet adresi
 • Yabancının medeni hali
 • Türk vatandaş yerine yabancı istihdamı talebinin gerekçesi
 • Yabancının telefon numarası
 • Yabancının yurtdışı ikamet adresi
 • İş yerinde yapacağı görev

2. Turizm sektöründe çalışacak yabancılar için YURT DIŞI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU;

Konsolosluk başvurusu için gerekli belgeler;

 • Referans numarası başvuru dilekçesi
 • Noterden taahhütname
 • Belirli süreli iş sözleşmesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi

Çalışma Bakanlığı başvurusu için gerekli şirket belgeleri;

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 3. Turizm işletme belgesi (Yoksa Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi)
 4. Vekaletname
 5. Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu

Yabancıdan İstenilen bilgi ve Belgeler

 1. Pasaport fotokopisi.
 2. Belirli süreli iş sözleşmesi.
 3. Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma
 4. 1 adet fotoğraf
 5. İş yeri SGK numarası
 6. Konsolosluktan alınan referans numarası
 7. Yabancının alacağı maaş
 8. Yabancının telefon numarası
 9. Yabancının medeni hali
 10. Yurtiçi ikamet adresi
 11. İşyerinde yapacağı görev
 12. Türk vatandaşı yerine yabancı istihdamı talebinin gerekçesi