Oturum İzni İlgili Genel Hususlar

OTURUM İZNİ NEDİR?

Türkiye’de oturum izni almak isteyen yabancılar ülkemize geriş yaptıkları tarihten itibaren 30 ila 90 gün arasında İl Göç İdaresi Müdürlüğünden randevu almak zorundadırlar. Sözkonusu süre yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir. Kimi ülke vatandaşlarına sağlanan hak (vizesiz Türkiye’de bulunabilme süresi) 30 gün kimi ülkelerde ise bu süre 90 gündür. Bu süre geçirildikten sonra randevu alsanız da oturum tezkeresi olarak bilenen oturma izni verilmeyecektir.

28 Temmuz 2016 yılında yürürlüğe giren 6735 sayılı “Uluslarası İşgücü Kanunu” ile oturum izin süresi 24  aya kadar uzatılmıştır. Özel Sağlık Sigortası da artık tüm yabancılar için zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde 1 sene oturma izni almak isteyen yabancı 1 yıllık sağlık sigortası yapmak zorundadır.

Türk vatandaşıyla evlilik yapan yabancılar ise eşinin sağlık sigortasından (örn. SGK’dan) yararlandığına dair belgeyi ibraz etmeleri halinde özel sigorta yaptırmak zorunda değildir.

Türkiye’de oturum izni alan yabancıların adresine aşağıda örnek resmi verilen oturma izin kartı gönderilir. Yabancılara Mahsus 99 ile başlayan “Geçici T.C numarası” da bu kartta bulunmaktadır.

Yabancılar Türkiye’de;

- Kısa dönem oturum izni,

- Aile oturum izni,

- Öğrenci oturum izni,

- Uzun dönem oturum izni,

- İnsani oturum izni

- İnsan ticareti mağduru oturum izni

alarak yaşayabilirler.

OTURUM İZNİ GENEL KOŞULLAR

Geçerli oturum izni ile sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir.

Yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığı çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi oturum izni yerine de geçer.

Türkiye’de, vize veya vize muafiyeti tarafından tanınan süreden ya da doksan günü aşacak şekilde kalacak yabancıların oturum izni almaları zaruridir.

Oturum izni başvurusu, yabancının uyruğu olduğu veya kanunen ikamet ettiği ülkedeki konsolosluklara yapılır. Ancak, Türkiye’ye vize ile gelen yabancıların oturum izni başvuruları, İl Göç İdarelerine yapılmaktadır.

Oturum iznine başvurmak için ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olunması şarttır.

Yurt içinden gerçekleştirilen başvurular, yabancının vize süresinin ya da vize muafiyeti süresinin sona ermesinden önce yapılması gerekir.

Oturum izni müracaatı, 90 gün içinde neticelendirilir.

Oturum izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir.

Oturum izin belgeleri, oturum adreslerine gönderilmektedir.

Oturum izni başvuru ve uzatma başvuruları e-oturum üzerinden yapılır.

İlk defa oturum iznine başvurulması halinde sistemin verdiği randevu gün ve saatinde yabancının bulunduğu ildeki İl Göç İdaresinde bulunması şarttır.

Oturum izni uzatma başvurusunda bulunulması halinde istenen evrak PTT iadeli taahhütlü veya kargo aracılığıyla ikamet edilecek şehirdeki İl Göç İdaresine gönderilmelidir.

Oturum süresinin dolmasına altmış gün kala, oturum izni uzatma başvurusunda bulunulabilir. Uzatma başvurusu, her durumda oturum izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.

Oturum izni uzatma başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden herhangi bir ücrete tabi olmayan başvuru belgesi verilir. Bu belge, oturum izin süresi bitmiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar.