Hangi durumlarda Türk Vatandaşlığı Kaybedilir?

TÜRK VATANDAŞLIĞI’NIN KAYBEDİLMESİ

Türk vatandaşlığından çıkma

Türk vatandaşlığından çıkmak amacıyla izin isteyen kişilere aşağıdaki koşulları taşımaları durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkma izni veya çıkma belgesi verilir.

a) Reşit ve ayırdetme gücüne sahip olmak.

b) Yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına dair ikna edici belirtiler bulunmak.

c) Herhangi bir suç ya da askerlik hizmeti dolayısıyla arananlardan olmamak.

ç) Mali veya cezai anlamda herhangi tahdidinin olmaması

 Türk vatandaşlığını kaybettirme

Aşağıdaki faaliyetlerde bulundukları resmi makamlarca saptanan kişilerin Türk vatandaşlığı İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.

a) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunanlar ve uyarıya rağmen bu görevi terk etmeyenler.

b) Türkiye ile savaşta bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışanlar.

c) İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik hizmetinde bulunanlar. 
 

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı

Aşağıda durumları belirtilenler, reşit olmalarından sonraki üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.

a) Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan, yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan kazananlar.

b) Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan, doğum yeri esasına göre yabancı bir ülke vatandaşlığını kazananlar.

c) Evlat edinilme yöntemiyle Türk vatandaşlığını kazananlar.

ç) Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı olmalarına rağmen, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.

d) Herhangi bir yolla Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak T.C. vatandaşlığını kazananlar.

Yukarıdaki hükümler gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamaz.