Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılara Çalışma İzni

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ

15.01.2016 tarihi itibarıyla, Bakanlar Kurulu Kararı ile Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılar için çalışma izni alınabilmesine olanak tanınmıştır.

Valilik/İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilmiş Geçici Koruma Kartı (GKK) sahibi yabancılar ile AFAD Kart sahibi yabancıları kapsayan bu düzenlemeye göre;

- Tarım ve hayvancılık işlerinde çalışan kişilere Valilik tarafından,

- Diğer tüm alanlarda çalışan yabancılara ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni verilmektedir.

Dernek, Vakıf ve Sivil toplum kuruluşları haricinde, Geçici Kart kartı sahibi yabancıyı istihdam etmek isteyen kişi veya kurumlar, bir yabancı için on Türk çalıştırmak zorundadır.

Çalışma İzni Alma Zorunluluğu

Geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılmaz.

Çalışma izni alınmadan çalışan geçici koruma altındaki yabancılar ile bu yabancıları istihdam edenlerle ilgili olarak ilgili kanunun hükümleri uygulanır. 

Geçici koruma kartı sahibi yabancılara Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyeti Başvurusu nasıl yapılır?

Geçici koruma sağlanan yabancılar, GK kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde çalışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunabilirler.

Çalışma izni başvuruları, Geçici Koruma sağlanan yabancıları istihdam edecek işveren tarafından e-Devlet üzerinden yapılır.

Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı olan Geçici Koruma statüsü altındaki yabancılar kendi adına başvuru yapabilirler.

Hayvancılık ve mevsimlik tarım işlerinde çalışan geçici koruma statüsündeki yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Muafiyet ile ilgili müracaatlar, bulunulan İl Valiliğine yapılır. Bu başvurular, ilgili Valilik tarafından Çalışma Bakanlığı’na bildirilir.

Çalışma İzni Verilmesi ve Bildirimi

Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Çalışma Bakanlığı tarafından verilen çalışma izni İçişleri Bakanlığı ile işverene bildirilir.

Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışması uygun görülen geçici koruma statüsündeki yabancılara verilen çalışma izni muafiyetleri ilgili Valiliğe bildirilir.

Koruma kartı sahibi yabancılara verilecek ücret

Koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemez.

Koruma kartı sahibi yabancıların Dernek, Vakıf ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Çalışması

İlgili Kanunlar gereğince vergi muafiyeti tanınan vakıflar, insani yardım hizmeti faaliyetlerinde geçici koruma statüsündeki yabancıları çalıştırabilirler.

Mesleki Eğitim

Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar çerçevesinde, bir iş yerinde mesleki eğitim alacak Geçici Koruma statüsündeki yabancılar Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’na müracaatta bulunabilirler.

Geçici koruma statüsü sonlandırılan veya iptal edilen yabancıların almış olduğu çalışma izinleri iptal edilir.