Ev Hizmetlerinde Çalışan Yabancılar İçin Çalışma İzni

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR?

Yeni kanun ile evinde yabancı uyruklu bakıcı çalıştırmak isteyen kişiler için temel olarak üç kıstas mevcuttur:

1- Türk vatandaşları, 15 yaşından küçük çocukları için yabancı çocuk bakıcısı çalıştırabilirler.

2- 65 yaşından daha büyük yaşlıların bakımı için yabancı bakıcı çalıştırılabilir.

3- 65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanların bakımı için yabancı uyruklu bakıcıya çalışma izni çıkartılabilir.

Kısacası; eve temizlikçi, bulaşıkçı, gündelikçi ve hizmetçi olarak yabancı çalışan çalıştırılamaz. Yalnızca çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve hasta bakımı için yabancı bakıcı çalıştırılabilir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Çalıştırılması düşünülen yabancı bakıcının oturma izni olup olmadığı önemlidir. Oturma izni olan bakıcı için Çalışma İzni almak hem daha kolay hem de daha az maliyetli olmaktadır. Oturma izni olmayan çalışanın kendi ülkesine gidip, oradaki Türk büyükelçiliği vasıtasıyla Çalışma iznini çıkartmak daha ekonomik ve kısa süren bir işlem olacaktır.

YURT İÇİ BAŞVURUSU

Oturma izni olan yabancılar için yurt içinde başvuru yapılabilir. Bunun için hazırlanması gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

YURT İÇİ ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçe Örneği
 2. Yabancı Bakıcının Oturma İzin Belgesinin fotokopisi
 3. Yabancıya ait pasaport sureti (Türkçe tercüme gereklidir.)
 4. Yabancıya ait bir adet fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş)
 5. İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. İşverenin detaylı nüfus kayıt örneği ve ikamet il muhbiri

 YURT İÇİ ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

 • İşverenin e-devlet şifresi veya vekâletnamesi
 • İşverenin e-mail adresi
 • Yabancının mezun olduğu okulun adı
 • Yabancının mezun olduğu bölümün adı
 • Yabancının telefon numarası
 • Yabancının medeni hali
 • Yabancının yurtdışı ikamet adresi
 • Yabancının yurtiçi ikamet adresi
 • Yabancının iş yerinde yapacağı görevle ilgili bilgi
 • Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam talebinin gerekçesi

YURT DIŞI BAŞVURUSU

Oturum izni olmayan yabancılar için çalışma izni alınması istendiği takdirde, çalışan adayının kendi ülkesindeki Türk büyükelçiliğine başvurarak referans numarası alması, bu referans numarası ile Türkiye’de gerekli müracaatlar yapılması gerekmektedir. Bunun için hazırlanması gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

KONSOLOSLUK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

1- Konsolosluk başvuru dilekçesi

2- Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri) (iki nüsha düzenlenir, bir nüshası konsolosluğa verilir.

3- Noter onaylı taahhütname (işveren tarafından düzenlenir)

4- Doğum Belgesi (yabancı çalışan tarafından temin edilir)

5- Sabıka kâğıdı (yabancı çalışan tarafından temin edilir)

Yukarıdaki evraklar, yabancı çalışan adayı kendi ülkesinde ise kargo yoluyla gönderilir, çalışan adayı Türkiye de ise, kendi ülkesine giderken bir dosya haline getirilip kendisine verilmelidir. Çalışan adayı kendi ülkesine gittiğinde Doğum belgesini ve sabıka kâğıdını bu dosyaya ekleyip Türk büyükelçiliğine teslim etmelidir.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

 1. Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçe Örneği
 2. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 3. Yabancı Bakıcı’ya ait pasaport sureti
 4. Yabancı şahsa ait bir adet fotoğraf
 5. İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Bakımı yapılacak olan şahsın kimlik fotokopisi (Bakılacak kişi yaşlıysa sağlık belgesi de alınması gereklidir.)
 7. İşverenin nüfus kayıt örneği

 GEREKLİ BİLGİLER;

Konsolosluktan alınan referans numarası:

 • İşveren adına e-devlet şifresi veya vekâletname
 • İşveren adına e-mail adresi
 • Yabancının mezun olduğu okulun adı
 • Yabancının mezun olduğu bölümün adı
 • Yabancı şahsın medeni hali
 • Yabancı şahsın telefon numarası
 • İşyerinde yapacağı görev ile ilgili bilgi
 • Türk vatandaşı yerine yabancı istihdamı talebinin gerekçesi

EV HİZMETLERİNDE YABANCI BAKICI’nıN SİGORTASI NASIL YAPILIR?

 • Yabancı çalışanın çalışma izni onaylandıktan sonra 30 gün içerisinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta kaydının yapılması zorunludur

Başvuruda istenilen belgeler:

 • İş yeri bildirgesi
 • İşverenin imza beyannamesi
 • İşverenin nüfuz cüzdanı
 • İşverenin ikametgâhı
 • Yabancı Çalışanın çalışma izni