Çalışma İzni Türleri

ÇALIŞMA VİZESİ TÜRLERİ

Süreli Çalışma Vizesi

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin müracaatı olumlu değerlendirilen yabancıya, ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma vizesi verilir.

Çalışma vizesi süre uzatma müracaatının olumlu değerlendirilmesi durumunda yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma müracaatında en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma vizesi verilir.

Süresiz Çalışma Vizesi

Türkiye’de uzun dönem oturum vizesi ya da en az sekiz yıl yasal çalışma vizesi olan yabancılar süresiz çalışma vizesine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Süresiz çalışma vizesi olan yabancı, uzun dönem oturum vizesinin kazandırdığı bütün haklardan faydalanır. Süresiz çalışma vizesi sahibi yabancı, sosyal güvenliğe dair kazanılan haklar saklı kalmak koşuluyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan faydalanır. Süresiz çalışma vizesi sahibi yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bağımsız Çalışma Vizesi

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, ilgili yasalarda ifade edilen özel şartların sağlanması şartıyla bağımsız çalışma vizesi verilebilir.

Bağımsız çalışma vizesinin değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, ilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket hissedarı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenen diğer hususlar göz önünde tutulur.

Bağımsız çalışma vizesi süreli düzenlenmektedir.

Turkuaz Kart

İşgücü Politikası doğrultusunda, eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, ilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki işinin veya yatırımının ekonomiye ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu tavsiyeleri ve Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre müracaatı uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, bu 3 yıl içerisinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere dair bilgi ve belgeler isteyebilir. Bu süre içinde iptal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının müracaatı durumunda kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kala yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılması için yapılan müracaat reddedilir ve Turkuaz Kart iptal edilir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve oturum vizesi yerine geçen belge verilir.

Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma vizesinin sağladığı haklardan yararlanır.

Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.

Geçici koruma sağlanan yabancılara bu madde hükümleri uygulanmaz.