Çalışma İzni Sahibi Yabancıların Sigorta İşlemleri

ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN YABANCILARA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ

Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izni başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin yapılması zaruridir.

Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış ülkelerin vatandaşları, eğer ki sigorta primlerini kendi ülkesinde ödemekte olduklarını ispat ederlerse, sözleşmelerde öngörülen süreler kadar Türkiye’de sosyal güvenlik yükümlülüklerinden muaf tutulurlar.