Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar önce çalışma vizesi almak zorundadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacak çalışma vizesi başvuruları bir işyeri veya işletme üzerinden yapılmaktadır. Bir yabancı, işveren olmaksızın kendi başına çalışma vizesi müracaatında bulunamaz.

Çalışma izin başvuruları, yabancıların dış temsilciliklere müracaat etmeleri suretiyle başlatılır. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli oturum izni mevcut ise çalışma izin müracaatı yurtiçinden de yapılabilir.

Yurtdışı Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine yapılan başvuru sırasında yabancı, iş sözleşmesini, davet mektubunu ve gerekli diğer belgeleri sunar. Başvurunun kabulü halinde Temsilcilik tarafından verilen referans numarası Türkiye’de bulunan işverene iletilir. İşveren bu referans numarası ile çalışma vizesi müracaatında bulunur.

Yabancının Dış Temsilciliğe yaptığı başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin elektronik ortamda çalışma izin müracaatı yapması gerekir. Elektronik ortamda başvuru tamamlanarak, çıktısı alınan form işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanır. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı takdirde her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı gerekir) Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgeler yabancının müracaatını takip eden 10 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması zorunludur. Belirtilen sürenin geçilmesi halinde tüm işlemlerin tekrarlanması gerekir.

Dolayısıyla, yurtdışı başvurularında üç temel aşama vardır:

. Yabancının Türk Dış Temsilciliğine başvuru yapması ve referans numarası alıp Türkiye’deki işverene iletmesi,

. İşverenin veya vekaletname vererek yetkilendirdiği temsilcisinin elektronik ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaatı ve

. Gerekli belgelerin anılan Bakanlığa posta yoluyla ulaştırılması.

Çalışma vizesi onaylanan yabancıların, ön başvuru yaptıkları Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği’ne giderek çalışma vizesini alabilirler ve Türkiye’ye giriş yapabilirler.

Çalışma vizesini alarak Türkiye’ye giriş yapan yabancının, girişinden sonraki bir ay içerisinde sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur. Bunun için, işveren tarafından SGK İl Müdürlüğü’ne işyeri kaydı yaptırılması gerekir.

Yurtiçi Başvuru

Türkiye’de ikamet eden ve -öğrenim amacı dışında- en az altı ay süreli geçerli oturum izni olan yabancılar, çalışma iznine yurt içinden başvuru yapabilirler. Yurt içi başvurular işveren ya da yasal temsilcisi tarafından, elektronik ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.

İşverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere oturum izni süresi içerisinde elektronik ortamda çalışma izin müracaatı yapması gerekmektedir. Elektronik ortamda başvuru tamamlandıktan sonra çıktısı alınarak işveren ve yabancı şahıs tarafından imzalanır. Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin elektronik ortamda başvurunun tamamlanmasını takiben 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekir. Belirtilen sürenin aşılması halinde tüm işlemlerin tekrarlanması gerekir.

Çalışma vizesinin alınmasının ardından, yabancı şahıs adına sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur. Bu işlem için işverenin ilgili SGK İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak işyeri kaydının yaptırılması gerekmektedir.


Elektronik ortamda başvuru nasıl yapılır?

Elektronik ortamda (E-Devlet üzerinden) ilk kez başvuruda bulunmak üzere sisteme giren işveren/temsilcisi, öncelikle Kullanıcı Hesabı açarak işveren kaydını yapar. İşveren bilgileri girildikten sonra başvuru sahibinin e-posta adresine “kullanıcı hesabının onaylandığına” dair bir e-posta gönderilir.

İkinci adımda; sisteme tekrar giriş yapılır ve elektronik ortamda çalışma izni müracaatına başlanır. Bu adımda, yabancıya dair bilgiler sisteme girilir. Akabinde işyerinin faaliyet konusuna ait bilgiler sisteme girilir, bilahare bunlara ilişkin belgeler de elektronik ortamda (Tarama yöntemiyle) sisteme yüklenir.

Başvuru bittikten sonra, başvurunun çıktısı alınır ve işveren ile yabancı şahıs tarafından imzalanır. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı durumlarda her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı yeterlidir)

Yurtdışı başvurularında; yabancının Türk Temsilciliği’ne yaptığı başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde, yurtiçi başvurularında elektronik ortamda başvuruyu takiben 6 işgünü içinde, Başvuru formu ve beraberindeki diğer belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde tüm işlemlerin yasal işlemlere uygun olarak tekrarlanması gerekir.

Çalışma izinleri nasıl uzatılır?

Mevcut çalışma vizesinin bitmesine iki ay kala, uzatma müracaatında bulunulması gerekir. Çalışma vizesinin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.

Çalışma vizesinin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi elektronik ortamda yapılır ve ardından başvuru formu yabancı ve işveren tarafından imzalanarak altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilir.