Çalışma izni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

ÇALIŞMA VİZESİ MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Çalışma vizesi başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru sırasında taranılacak, ayrıca posta yoluyla işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
  2. Yabancı Çalışan Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulan form, çıktısı alınıp, işveren ve yabancı tarafından imzalanır ve posta ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilir.)
  3. Türkiye içinden yapılan başvurularda aranan ilk şart, yabancının, ön lisans ve lisans eğitimi amacıyla verilen oturum izinleri hariç, başvuru tarihinde geçerli minimum altı ay süreli ikamet vizesi bulunmasıdır. Eğer söz konusu oturum izni yok ise, yabancının, uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi ibrazı ile çalışma izin müracaatı yapması zaruridir.
  4. Pasaport sureti. (Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı hallerde yeminli tercüman veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya ilave edilecektir.)
  5. Tercüme edilmiş ve onaylanmış Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti.
  6. Yabancı personeli çalıştıracak kurum/kuruluş adına, “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuru yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi
  7. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
  8. Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu