Çalışma İzinleri Ne kadar Sürelerle Uzatılır?

ÇALIŞMA İZİNLERİNİN UZATILMASI

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 10’uncu maddesine göre; Çalışma izin başvurusunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilmektedir.

1. Çalışma izninin uzatılması başvurusunun mutlak surette çalışma izni süresi dolmadan gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir. Çalışma izni uzatılması amacıyla yapılacak başvuru, mevcut çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kala yapılması zaruridir.

2. Bir yıllık ilk yasal çalışma süresinden sonra, olumlu görülmesi halinde, aynı işverene bağlı olmak kaydıyla, ilk uzatma başvurusunda maksimum iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise maksimum üç yıla kadar çalışma izni verilir.

3. Farklı bir işverenin işyerinde çalışmak üzere gerçekleştirilen başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.